Toekenning subsidies BeterKeten


uitreiking aan betrokken artsen

BeterKeten reikt opnieuw subsidie uit aan gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek

Samenwerking rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek levert meerwaarde op. Daarom investeren voor de derde keer de vier ziekenhuizen, allen partners in de stichting BeterKeten, in drie waardevolle, gezamenlijke promotietrajecten. Dit levert een belangrijke bijdrage aan gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek, waarbij kennis en expertise van de topklinische ziekenhuizen Albert Schweitzer ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis gebundeld worden met het academische Erasmus MC. Ook de andere ziekenhuizen uit de regio worden nauw betrokken bij de onderzoeken.

Van alle inzendingen zijn begin juli 2019 drie voorstellen geselecteerd: allen wetenschappelijk onderzoek, waarbij innovatie binnen de patiëntenzorg centraal staat. Afgelopen week reikte Marlise Schouten, directeur BeterKeten, namens het bestuur de cheques uit aan de onderzoekers. De BeterKeten feliciteert de geselecteerde onderzoeken met de toekenning en wenst hen succes bij de opzet en uitvoer van de onderzoeken.

De volgende drie geselecteerde onderzoeken worden opgestart:
Het voorspellen van de prognose en respons op immunologische therapie bij patiënten met Primair Progressieve Multiple Sclerose.
Primair Progressieve Multiple Sclerose (PPMS) is een ernstige progressieve ziekte, waarbij schade optreedt aan ruggenmerg en hersenen. Het beloop is onvoorspelbaar. Sinds 2018 is een risicovolle immunologische behandeling beschikbaar, die waarschijnlijk alleen effectief is bij de subgroep van PPMS patiënten, bij wie de schade vooral wordt veroorzaakt door het afweersysteem. Doel van dit onderzoek is het herkennen van deze subgroep en het identificeren van prognostische factoren. Uiteindelijk leidt dit tot behandeling op maat, worden onnodige risico’s vermeden en kosten bespaard. Dokter Janet de Beukelaar, MS-neuroloog (Albert Schweitzer ziekenhuis), prof. dr. Peter Sillevis Smitt (neuroloog in het Erasmus MC, tevens afdelingshoofd Neurologie) en dr. Beatrijs Wokke (MS-neuroloog, MS centrum ErasMS, Erasmus MC) zijn de trekkers van het onderzoek.
 
Foto v.l.n.r.: Jurgen Riedl, wetenschapscommissie ASz, Janet de Beukelaar, MS-neuroloog ASz en Marlise Schouten, BeterKeten.

Effect van afbouw van inhalatiecorticosteroïden bij astmapatiënten met obesitas op astmacontrole en kwaliteit van leven.
Het tweede promotieonderzoek dat gefaciliteerd en gefinancierd wordt door de stichting BeterKeten richt zich op astmapatiënten met overgewicht. Zij hebben vaak een hoge ziektelast en gebruiken veel medicatie, waaronder ontstekingsremmers in de vorm van inhalatiecorticosteroïden (pufjes). Deze pufjes lijken echter niet te werken omdat er geen luchtwegontsteking is bij deze patiënten. Wel zijn er veel bijwerkingen; zo kan het gewicht toenemen, is er een risico op suikerziekte of hoge bloeddruk en is het moeilijker om conditie op te bouwen. In de studie worden deze medicijnen gestopt en wordt het effect van het stoppen op astmacontrole onderzocht. Het onderwerp van dit promotietraject sluit aan bij twee bestaande BeterKeten initiatieven waar de aanvragers bij betrokken zijn; Centrum Gezond Gewicht en Allergie-Netwerk.
Dr. ir. Jasper Kappen (longarts Franciscus Gasthuis & Vlietland), dr. Gert-Jan. Braunstahl (Longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland)en prof. dr. Liesbeth van Rossum (internist-endocrinoloog, Erasmus MC) leiden dit onderzoek.
 
Foto v.l.n.r.: Jasper Kappen, longarts FG&V, Marlise Schouten, BeterKeten en Gert-Jan Braunstahl, longarts FG&V

De BRAVOO!-studie: Betere herkenning van Reactieve Artritis bij kinderen ter Voorkoming van Overbehandeling en Onnodige zorgconsumptie.
Het derde promotietraject dat gefaciliteerd en gefinancierd wordt door de stichting BeterKeten richt zich op kinderen met gewrichtsontstekingen. Gewrichtsontsteking (artritis) bij kinderen kent drie vormen; een reactie van het afweersysteem op een doorgemaakte infectie (reactieve artritis), een artritis door een bacterie in het gewricht en jeugdreuma. Nu kunnen wij deze vormen niet goed onderscheiden, terwijl deze ziektes elk heel anders behandeld moeten worden. Het doel van dit project is om met een gestructureerd klinisch protocol en innovatieve technieken deze vormen van artritis beter te herkennen en zo direct de juiste behandeling te kunnen geven. Alle kinderen met artritis worden in de eerste zes weken na start van de klachten in de regionale ziekenhuizen gezien, waardoor dit project bij uitstek past in een onderzoekslijn voor een regionaal ziekenhuis. Door de toegezegde deelname van kinderartsen uit (mede de grote topklinische) ziekenhuizen in de regio, is het aanbod van minimaal 200 patiënten met artritis mogelijk. Met een prospectieve, multicenter studie, wordt de rol van infectieuze verwekkers bij artritis onderzocht.
Dr. Xandra van den Tweel (kinderarts, Maasstad Ziekenhuis), dr. Sylvia Kamphuis (kinderarts-reumatoloog/immunoloog in het Erasmus MC) en prof. dr. Annemarie van Rossum (kinderarts-infectioloog/immunoloog in het Erasmus MC) trekken dit onderzoek.
 
Foto: Xandra van den Tweel (links), kinderarts MSZ en Sylvia Kamphuis (rechts), kinderarts-reumatoloog/immunoloog EMC

© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept