hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Ikazia en IJsselland ziekenhuis nieuwe partners BeterKeten

Sinds 30 maart zijn ook het Ikazia Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis bestuurlijke partners van de Stichting BeterKeten Zij sluiten hiermee aan bij het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en Albert Schweitzer ziekenhuis. De BeterKeten is in 2011 opgericht en stimuleert,  initieert en faciliteert samenwerking tussen zorginstellingen op de gebieden patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek in de regio Zuidwest Nederland. Het belang van de patiënt staat voorop en de aanpak is resultaatgericht. Dankzij dit samenwerkingsverband zijn in de regio al vele initiatieven mogelijk gemaakt, bijzondere resultaten behaald en is de zorg voor de patiënt verbeterd.

Tijdens de jubileumbijeenkomst ‘Het geheim van 10 jaar BeterKeten’ is met een afvaardiging van Rijnmondse en Dordtse ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers een toast uitgebracht op de toetreding van Ikazia en het IJsselland Ziekenhuis. Ruud Nellen, voorzitter MSB IJsselland Ziekenhuis hoopt  “op een verdere vruchtbare regionale samenwerking voor patiënt en dokters”. Ook Rob Kievit, directeur Ikazia ziekenhuis is verheugd: “Ikazia en IJsselland participeren al in vele projecten, bestuurlijk aansluiten is  logisch en draagt bij aan de inhoudelijke samenwerking”, aldus Rob Kievit.

Met Ikazia en IJsselland staat er een nog sterker regionaal verband dat met elkaar werkt aan de beste zorg op de juiste plek. Peter van der Meer, voorzitter BeterKeten: “Deze bestuurlijke uitbreiding van de BeterKeten biedt kansen voor versterking van de samenwerking rondom (topklinische) zorg en wetenschappelijk onderzoek”.

Sinds 2011 is BeterKeten nauw betrokken bij initiatieven op het gebied van regionale samenwerking. Anno 2021 kan worden geconstateerd dat de BeterKeten een meerwaarde is voor deze regionale samenwerking. Tijdens de bijeenkomst deelden specialisten en verpleegkundigen uit lopende (onderzoeks)projecten hun ervaringen, geheimen en resultaten van de regionale projecten. Mooie voorbeelden van samenwerkingstrajecten vanuit de BeterKeten zijn het netwerk van het Rotterdams Duizeligheidscentrum, het SchildklierNetwerk en het ReGyOn Eierstokkankernetwerk. Binnen deze netwerken worden kennis en kunde gedeeld in bijvoorbeeld regionale zorgpaden en een multidisciplinair overleg. Samen wordt de beste zorgstandaard ontwikkeld waarin duidelijk is wie welke zorg, wanneer en waar levert. Protocollen worden geüniformeerd, waardoor de patiënt op elke plek de beste en best passende zorg krijgt. Tijdens de bijeenkomst lanceerde BeterKeten haar nieuwe website www.beterketen.nl waar veel van deze projecten kort worden toegelicht.

Vorige

Ruim twee ton voor onderzoek naar beste combinatie van borstbesparende operatie en bestraling

Volgende

Onderzoekssubsidie voor SET-Q studie

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!