hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Nieuwe regionale samenwerking voor chronisch hartfalen

Hartfalen is een complexe en chronische conditie waarbij het hart niet langer in staat is om in de metabole behoeften van het lichaam te voorzien.

Patiënten met hartfalen ervaren vaak klachten van kortademigheid, vermoeidheid, gewichtstoename en perifere oedemen. Op dit moment  worden ongeveer 280.00 mensen in Nederland door hartfalen getroffen en dit aantal neemt de komende jaren snel toe door een sterk vergrijzende  bevolking. Ondanks verbeteringen in de behandeling van hartfalen is het een progressieve en uiteindelijk fatale ziekte waarbij ongeveer 65% van de patiënten overleden zijn 5 jaar na de eerste ziekenhuisopname. In deze jaren wisselen zich perioden van “relatieve stabiliteit” af met perioden van toenemende klachten en vochtophoping waarbij frequente poliklinische bezoeken en soms een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn (worsening hartfalen).  Dit alles heeft een grote impact op de patiënt met zowel een slechtere kwaliteit van leven als een slechtere prognose. Daarnaast zijn er ook grote consequenties voor de gezondheidszorg wat betreft capaciteit en bijkomende zorgkosten, en dat in een tijd waarin ziekenhuisbedden en medisch personeel schaars zijn. 

Op 1 december 2021 presenteerde een afvaardiging van de cardiologen bij het BeterKeten-bestuur hun gezamenlijke ambitie voor “het leveren van efficiënte, excellente en uniforme zorg voor patiënten met chronisch hartfalen in de regio Groot Rijnmond door nauwere samenwerking”.  

Deelnemers van deze regionale samenwerking zijn cardiologen uit ADRZ, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Bravis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Van Weel Bethesda Ziekenhuis en de Rivas Zorggroep.  

De cardiologen hebben de volgende doelen gesteld:  
-          het opstellen en implementeren van een uniform regionaal zorgpad hartfalen met een geoptimaliseerde verwijsstructuur op basis van de nieuwe Europese richtlijn hartfalen
-          het opzetten van een gestructureerd regionaal overleg voor complex chronisch- en worsening hartfalen patiënten 
-          het verbeteren van de (digitale) informatieoverdracht binnen deze regionale samenwerking
-          het delen van expertise en ervaringen op het gebied van nieuwe therapieën binnen chronisch hartfalen 
-          het verbeteren van de zorgbeleving en voorlichting van patiënten met chronisch hartfalen 
-          het verbeteren en innoveren van zorg voor patiënten met chronisch hartfalen door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek.

Het Bestuur onderschrijft de benoemde kansen voor het verbeteren van de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen door sterkere regionale samenwerking en heeft haar commitment uitgesproken aan dit project. Het projectbureau zal voor twee jaar ondersteuning geven om het netwerk op te zetten en de beoogde resultaten te realiseren. 

 
Projectdeelnemers: Dr. R. Denham (AdRZ), Dr. M.W.F. van Gent( Albert Schweitzer Ziekenhuis), Dr. S. Hammadi, Dr. N. Faber (beiden Bravis), Dr. J.J. Brugts, Dr. R.M.A. van der Boon, Dr. O. Manintveld (Erasmus MC), Dr. A. Hendrix (Franciscus Gasthuis & Vlietland), Dhr. Th.G.M. van Delft (IJsselland Ziekenhuis), Dr. M.E. Emans (Ikazia Ziekenhuis), Mw. C. van de Meerendonk-Sahtoe (Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse MC), Mw. L. C. de Vette (Van Weel Bethesda), Marlise Schouten en Evelien Klokman (BeterKeten)

Vorige

Ruim twee ton voor onderzoek naar beste combinatie van borstbesparende operatie en bestraling

Volgende

4 maart Wereld Obesitas dag

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!