hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Startschot voor Health Research Data Space (Zuidwest Nederland)

Rotterdam, 22 mei 2024 – Vandaag markeert een belangrijke mijlpaal in gezondheidsonderzoek in de regio Rijnmond. De oprichting van een uniek en formeel netwerk tussen Algemene, Topklinische en een Academisch ziekenhuis op het gebied van wetenschap. De zes BeterKeten ziekenhuizen van de regio Rijnmond hebben op 22 mei gezamenlijk de intentieovereenkomst Health Research Data Space Zuidwest Nederland (HRDS) ondertekend.


Om waardevolle zorg te blijven bieden aan de patiënt van nu en in de nabije toekomst is samenwerking, in een wetenschappelijk netwerk zoals HRDS, nu meer dan ooit nodig. Door relevante gezondheidsdata  uit de dagelijkse zorgpraktijk efficiënt en veilig te delen en Evidence -Based te evalueren kunnen we veel sneller complexe zorgvraagstukken ontrafelen  en zinnige van onzinnige zorg onderscheiden. Hiermee kunnen we zorgen dat alle patiënten op de beste manier behandeld worden. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door de Stichting BeterKeten.

Niels Honig, bestuursvoorzitter van BeterKeten en voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland, benadrukt het maatschappelijke belang van deze samenwerking: "De Rijnmondse  ziekenhuizen willen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, zoals beschreven in het Integraal Zorg Akkoord. Door samen gestructureerd medisch en verpleegkundig onderzoek naar passende zorg te doen, ontstaat meer inzicht in het doelmatiger maken van de zorg en de zin of onzin van medische en verpleegkundige behandelingen."


De samenwerking richt zich op:

  • Het organiseren van duidelijke afspraken en ondersteuning voor gezamenlijk onderzoek in de regio.

  • Het samenbrengen van de juiste zorgprofessionals met relevante onderzoeksvragen om sneller te komen tot doelmatige zorg.

  • Het waarborgen van de naleving van privacyregels en wetgeving bij het uitwisselen van patiëntengegevens.

  • Het opzetten van een robuuste datainfrastructuur.

Stefan Sleijfer, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC, voegt hieraan toe: "Kort gezegd: we willen de zorg minder belastend maken, voor de patiënt en voor het zorgsysteem.”

Angelique Weel, hoogleraar Bewijsgestuurde Waardecreatie in de Patiëntenzorg en voorzitter van de stuurgroep HRDS, benadrukt de noodzaak van kritische evaluatie: "Moet alles wat kan? Zeker niet! Nu is het moment om met een kritische blik naar onze richtlijnen en zorgprocessen te kijken of we activiteiten kunnen schrappen of anders organiseren. Dit kan zowel de zorgkosten als de werkdruk voor de zorgprofessionals verlichten. Dit alles vraagt natuurlijk een gedegen wetenschappelijke evaluatie en regionale samenwerking brengt veel gegevens samen en kan dit versnellen."

De eerste resultaten van deze baanbrekende samenwerking worden in 2025 verwacht. De ondertekening van de intentieovereenkomst door de bestuurders en decanen Wetenschap is een bekrachtiging van hun toewijding om van dit project een succes te maken. Ze hopen snel andere organisaties uit de regio aan te sluiten, waardoor een vliegwiel voor regionale wetenschappelijke samenwerking op passende en doelmatige zorg ontstaat.

Health Research Data Space Zuidwest Nederland, connecting BeterKeten hospitals to accelerate research and innovation.

Meer informatie 

Vorige

Ruim twee ton voor onderzoek naar beste combinatie van borstbesparende operatie en bestraling

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!