hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Nieuw project 'Kinderanesthesiologie' gestart bij BeterKeten

Naar aanleiding van de ‘nieuwe’ richtlijn van de Nederlandse Vereniging van de Anesthesiologie is een volumenorm van 10 kinderen per anesthesioloog per jaar geïntroduceerd voor verschillende leeftijdscategorieën.

Voor kinderen vanaf 4 weken / of 60 weken postconceptionele leeftijd bij prematuren is het aantal kinderen in sommige ziekenhuizen in de BeterKeten regio niet afdoende om te voldoen aan deze richtlijn.

De ambitie van deze samenwerking is dan ook te komen tot duidelijke afspraken over wie wanneer de zorg voor de leeftijdscategorie 4 weken tot 1 jaar levert.

Dit leidt tot goede zorg, duidelijke verwijslijnen en snelle toegang.

Ook wordt een eerste verkenning gedaan voor de mogelijkheden van het centreren van sedatie bij kinderen in het geval van een MRI. Er is een kerngroep bestaande uit de anesthesiologen van de BeterKeten ziekenhuizen. Daarnaast zijn kinderartsen, KNO-artsen, oogartsen en chirurgen betrokken.

Vanuit BeterKeten zijn Heske van Workum en Marlise Schouten betrokken.

Vorige

Ruim twee ton voor onderzoek naar beste combinatie van borstbesparende operatie en bestraling

Volgende

Datum bekend voor Netwerkbijeenkomst "Grensverleggend"

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!