hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Dag van de samenwerking 2 juli 2022

Elke eerste zaterdag van juli is de dag van de samenwerking. Als je denkt aan de BeterKeten is samenwerking misschien wel het eerste woord dat in je opkomt. Vanuit het projectbureau werken we dagelijks met diverse zorgprofessionals aan samenwerkingsvraagstukken voor het verbeteren van de regionale patiëntenzorg. 

Regionaal samenwerken
Wij geloven dat we door regionale samenwerking de patiëntenzorg op een hoger niveau kunnen tillen door mensen bij elkaar te brengen. Tijdens een eerste verkenning werken we aan een gezamenlijke ambitie. Met een plan van aanpak wordt door onze adviseurs en de betrokken zorgprofessionals stapsgewijs vormgegeven aan een gezamenlijke samenwerking om de ambitie en concrete resultaten te realiseren. Concrete resultaten zijn bijvoorbeeld uniforme regionale zorgpaden en protocollen, structurele patiëntbesprekingen voor complexe casuïstiek of een regionale patiëntenfolder. Er vindt regelmatig overleg plaats, waarbij de BeterKeten samenwerking stimuleert en faciliteert. Veel specialisten ervaren dit als prettig, omdat het ze ontzorgt, zodat ze optimaal aan de inhoud kunnen werken. Ook betrekken we contacten van buiten de ziekenhuizen om deel te nemen aan de projecten waar dit gewenst is. Wanneer alle onderdelen van het project zijn opgepakt, doen wij een stapje terug en borgen we de samenwerking. Op deze manier hebben we al een groot aantal samenwerkingen kunnen realiseren en hiermee gaan we natuurlijk door, want er zijn nog genoeg manieren om te ondersteunen bij allerlei ambities, waarvoor regionale samenwerking nodig is. Lees meer over de projecten: Projectpagina BeterKeten.

Wetenschappelijk samenwerken
Naast het werken op projectbasis houdt de BeterKeten zich bezig met samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking krijgt vorm door het beschikbaar stellen van subsidie aan nieuwe promotieonderzoeken binnen de BeterKeten ziekenhuizen. Lees hier meer: Wetenschapspagina BeterKeten.

Achtergrond van BeterKeten
De stichting BeterKeten is opgericht in 2011 door twee ziekenhuizen. In de loop der jaren vond uitbreiding plaats en inmiddels telt de stichting zes bestuurlijke partners: Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Deze ziekenhuizen vertegenwoordigen zich in het BeterKetenbestuur door een lid van de Raad van Bestuur en een lid van de Medische Staf van elk van deze ziekenhuizen. Lees meer: Over stichting BeterKeten. Via onze contactpagina kun je ons projectbureau bereiken. Wil je de BeterKeten volgen op LinkedIn? Wil je niets missen en lid worden van de nieuwsbrief, klik onderaan deze pagina op de lichtgroene balk en geef je gegevens aan ons door.

BeterKeten is gehuisvest aan de Fascinatio Boulevard in Rotterdam. We werken hier samen met stichting SRZ, RijnmondDokters, RijnmondNet en de HuisartsenPosten Rijnmond.

Vorige

Ruim twee ton voor onderzoek naar beste combinatie van borstbesparende operatie en bestraling

Volgende

Inspirerende Logframe Masterclass op 17 juni

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!