hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

Onze projecten

BeterKeten stimuleert, faciliteert en ondersteunt kansrijke samenwerkingsprojecten die betrekking hebben op patiëntenzorg en/of wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met betrokken (medische) professionals uit de ziekenhuizen. Het projectbureau van BeterKeten levert daarbij een toegevoegde waarde door het aanbieden van onafhankelijke, deskundige en resultaatgerichte advisering en ondersteuning.

video-thumbnail

Aanpak en werkwijze

Iedere zorgprofessional of organisatie kan een samenwerkingsvraagstuk indienen bij BeterKeten. De adviseurs van het projectbureau van BeterKeten zullen na het inwinnen van informatie bij aanvrager aftasten of de ambitie van het samenwerkingvraagstuk gedragen wordt door andere zorgprofessionals in de regio. Wanneer dit het geval is start een verkenning van samenwerkingskansen met (medisch) professionals uit de  zorginstellingen die interesse hebben getoond en meerwaarde zien in de samenwerking. 

De advisering en ondersteuning aan samenwerkingsvraagstukken geschiedt op projectmatige wijze, waarbij de Plan-Do-Check-Act cyclus centraal staat. Indien nodig wordt beleidsondersteuning ingezet vanuit de ziekenhuizen. 

Meer weten over de inzet en projectmatige aanpak van BeterKeten?  Neem contact op met één van de adviseurs.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!