hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Veelbelovend ketenzorg project in de startblokken: Prehab4All

Hoe kunnen we chirurgische complicaties, heropnames en post-operatieve ligduur verkorten na complexe ingrepen? Vragen die door velen in het licht van de kwaliteit van zorg en toegankelijk dikwijls worden gesteld; helemaal nu we tegen de grenzen van ons zorgstelsel aanlopen. Een oplossing hiervoor is de inzet van prehabilitatie bij kwetsbare patiënten.

Prehabilitatie is het in een kort tijdsbestek verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid van een patient voorafgaand aan een complexe ingreep. Ook in de BeterKeten ziekenhuizen zijn diverse prehabilitatieprojecten met verschillende patiëntenpopulaties onafhankelijke van elkaar gestart. Hier ligt een kans om gezamenlijk op te trekken en de patiënt geleidelijk dezelfde kans op gezondheid en herstel te geven door regionaal samen te werken via de BeterKeten. 

Na een pitch van Elke Tjeertes (anesthesioloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland) en Nico van Meeteren (Prof. Perioperatieve zorg, Erasmus MC) om dit verder regionaal op te pakken via de BeterKeten stemde het BeterKetenbestuur hiermee in. Onder de projectnaam PREHAB4ALL is een start gemaakt met het bij elkaar brengen van kennis en expertise om zo de kwetsbare patientengroepen fitter aan de start van een operatie te laten beginnen. In het project is een samenwerking gestart tussen de 1e, de 2e en 3e lijn, Hoge scholen Rotterdam en Den Haag, Medical Delta, Living Labs, Innovation Quarter en de ROS Samergo op.

Samen hebben we de volgende ambitie: In 2028 neemt 80% van alle kwetsbare patiënten die een operatie ondergaan in een van de BeterKeten ziekenhuizen deel aan hybride prehabilitatie. Prehabilitatie is daarbij kosteneffectief, preventief, bevordert de kwaliteit van zorgen is structureel onderdeel van het perioperatief traject.

Hoofddoelstellingen zijn:

1. Het opzetten van een regionaal prehab4all netwerk/leergemeenschap voor uitwisseling van kennis en kunde en het benutten van deze expertise voor alle deelnemers. Hiervoor brengen we de prehabilitatie initiatiefnemers uit de regio samen en maken kennis en kunde voor iedereen beschikbaar. 

2. Uniformeren van de reeds bewezen aanpak voor prehabilitatie, te starten met mensen met darmkanker, zodat opschaling van prehabilitatie mogelijk is naar andere trajecten en we een brede inzet van prehabilitatie realiseren. 

3. Samenwerking 1e lijn optimaliseren en versterken. 

4. Organiseren prehab4all financiering op korte en lange termijn

5. Gezamenlijk wetenschappelijk toegepast en praktijkonderzoek uitvoeren waarbij we de inzet van prehabilitatiezorg en alle randvoorwaardelijkheden verbeteren en valideren om structurele inbedding mogelijk te maken.

De stuurgroep werkt nu aan de concretisering van de doelstellingen onder leiding van Nico van Meeteren en Marlise Schouten.

Vorige

Ruim twee ton voor onderzoek naar beste combinatie van borstbesparende operatie en bestraling

Volgende

Datum bekend voor Netwerkbijeenkomst "Grensverleggend"

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!