hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek vanuit perifere, topklinische en academische ziekenhuizen samen, levert méér waarde op voor de patiënt, voor de kwaliteit van onderzoek en  verdere innovatie van zorg.

--> We verwachten de data voor de volgende Call in het najaar 2024 bekend te maken.

video-thumbnail

Health Research Data Space

Health Research Data Space is de regionale samenwerking tussen Beterketen ziekenhuizen voor onderzoek naar zinnige en onzinnige zorg. 

Om waardevolle zorg te blijven bieden aan de patiënt van nu en in de nabije toekomst is samenwerking meer dan ooit nodig. Door real world gezondheidsdata uit de dagelijkse zorgpraktijk efficiënt en veilig te delen en Evidence -Based te evalueren kunnen we veel sneller complexe zorgvraagstukken ontrafelen en zinnige van onzinnige zorg onderscheiden. Samen zorgen we  dat alle patiënten op de beste manier worden behandeld.

De samenwerking richt zich op:
- Het organiseren van duidelijke afspraken en ondersteuning voor gezamenlijk onderzoek in de regio.
- Het samenbrengen van de juiste zorgprofessionals met relevante onderzoeksvragen om sneller te komen tot passende zorg.
- Het waarborgen van de naleving van privacyregels en wetgeving bij het uitwisselen van patiëntengegevens.
- Het opzetten van een robuuste datainfrastructuur.

Meer informatie

Promoties binnen BeterKeten

Innovatie en vooruitgang vraagt om onderzoek, ontwikkeling en samenwerking. De stichting BeterKeten faciliteert en stimuleert sinds 2011 de samenwerking op het gebied van patiëntenzorg en wetenschap over de muren van zorginstellingen en specialismen heen. In de lopende samenwerkingsprojecten doet men samen onderzoek om de zorg te verbeteren. 

Vanaf 2016 reikt BeterKeten subsidie uit voor wetenschappelijk onderzoek. De subsidie gaat naar promotietrajecten binnen de BeterKeten ziekenhuizen. De promotietrajecten stimuleren innovatie op het gebied van kwaliteit en doematigheid van zorg en samenwerking binnen de regio.

Bekijk onze infographics: 
Moment of Science BeterKeten dec 2021 &
Moment of Science BeterKeten dec 2022

In 2023 stelde BeterKeten voor de zesde keer voor de drie beste ideeën een subsidie beschikbaar van €207.000. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie waren we op zoek naar voorstellen die aansluiten bij de gezamenlijke uitdaging om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden én meerwaarde hebben voor de inwoners en (toekomstige) patiënten uit de BeterKeten-regio. 

Uitreiking subsidie 2024
In december 2023 heeft het bestuur op advies van de centrale selectiecommissie 3 nieuwe subsidies gehonoreerd die in 2024 zullen starten.

De drie onderzoeken zijn:
1. BuLLSEYE Beta-Lactam antibiotics initiaL expoSure optimisEd in criticallY ill patients with sEpsis (BuLLSEYE) door Dr. C. den Uil (Maasstad Ziekenhuis) 

2. METEN IS WETEN MET DE BIOTICABAROMETER!
Monitoring van neonataal antibiotica- en probioticagebruik en implementatie van een antibiotica zorgbundel (minder, korter, vriendelijker) om een gezonde levensstart te bevorderen door Dr. G. Tramper (Franciscus Gasthuis & Vlietland)

3. SINUS PILONIDALIS
Een regionale multicenter stepped wedge implementatie van een gestandaardiseerd chirurgisch zorgpad voor complexe en recidiverende sinus pilonidalis door R.M.
Smeenk (Albert Schweitzer Ziekenhuis) & B. Toorenvliet (Ikazia Ziekenhuis)

Klik op de download button voor de calltekst 2023 Download

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!