hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Congres Tijd voor verbinding - Antistolling

Afgelopen donderdag 18-11 vond het online congres Tijd voor Verbinding plaats en BeterKeten was hierbij aanwezig. Het thema van dit jaarlijkse congres is dit jaar 'De volgende stap in patiëntveiligheid'. Op de foto zien jullie het kennisplein waarop alle deelnemers te zien zijn. De infographic die Marlise Schouten hiervoor maakte wordt binnenkort beschikbaar gesteld op de projectpagina Stolling in Balans.

Regionaal werken we aan het verbeteren van de stollingszorg binnen de projectgroep Antistolling. De pijlers voor de projectgroep zijn bepaald vanuit het expertteam Antistollingszorg in een aantal deelonderwerpen: 

- Lokale multidisciplinaire samenwerking binnen het ziekenhuis.
Hierbij ligt de focus op borging van de antistollingszorg op dagelijkse basis, met oog voor multidisciplinaire verantwoordelijkheden, communicatie/afstemming onderling, 24/7 bereikbaarheid en formatie.  
- Ketensamenwerking buiten het ziekenhuis
Binnen dit deelonderwerp gaat het om (supra-)regionale structuren, rollen/verantwoordelijkheden, communicatie/afstemming binnen de keten en financiering. 
- Informatievoorziening & betrokkenheid patiënt/naaste 
De nadruk ligt hierbij op de wijze waarop patiënten/naasten voorlichting over antistollingszorg ontvangen en de effectiviteit hiervan, alsmede op actieve betrokkenheid en eigen regie bij behandeling in de gehele keten.
- Kennisdeling, scholing & expertise 
Actieve uitwisseling en kennisdeling zijn van belang om het kennisniveau voor degenen die met antistolling werken up-to-date te houden. Dit betreft alle verschillende betrokken disciplines in de gehele keten van antistollingszorg en  kan zowel op lokaal (organisatiebreed), regionaal en/of landelijk niveau plaatsvinden.
In de komende jaren zal de nadruk liggen op het ophalen, delen en implementeren van praktijkvoorbeelden.

Vorige

Ruim twee ton voor onderzoek naar beste combinatie van borstbesparende operatie en bestraling

Volgende

Marjolein Tasche nieuwe voorzitter BeterKeten

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!