hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Bevallen op de juiste plek in regio Rijnmond!?

De BeterKeten adviseur Evelien Klokman is betrokken geweest bij het opstellen van het regiobeeld voor de huidige én toekomstige capaciteit van geboortezorg en neonatologie in regio Rotterdam-Rijnmond. 

Meer zicht op regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie: organisaties in regio Rijnmond brengen regiobeeld uit! Dé basis voor een toekomstvisie op geboortezorg in de regio Rijnmond.

Aanleiding
In de afgelopen jaren konden zwangere vrouwen niet altijd op de door hen gewenste en afgesproken plek bevallen. Eerstelijnsverloskundigen hebben regelmatig moeite een beschikbare plek te vinden. Doordat de capaciteit onder druk staat, moeten verloskundigen met hun zwangere cliënt soms uitwijken naar een ander ziekenhuis dan oorspronkelijk met de zwangere was besproken. Dit leidde ertoe dat in de loop van 2020 een bijzondere en brede samenwerking is ontstaan tussen verloskundigen, gynaecologen, neonatologen, (aanstaande) moeders en de betrokken organisaties. Geboortezorgpartners en zwangere vrouwen in de regio Rijnmond streven ernaar dat zwangere vrouwen kunnen bevallen op de juiste plek, namelijk de plek die zij wensen en die in overleg met hun zorgverlener het meest geschikt wordt geacht.

Aanpak
In het regiobeeld is de capaciteit van geboortezorg en neonatologie in de regio Rijnmond in kaart gebracht. Het geeft inzicht in de gewenste en gerealiseerde plaats van bevalling. Ook de trends in de beschikbare capaciteit over meerdere jaren en de benodigde capaciteit in de toekomst worden belicht. Gebruik is gemaakt van verschillende databronnen: bevolkingscijfers en prognoses van het CBS, data van Perined over 2012-2018 en de opgevraagde capaciteitsinformatie van ziekenhuizen uit de regio.

Belangrijkste conclusies
Op dit moment zijn er voldoende bevalkamers in de regio, wel is er een klein personeelstekort. De krapte op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) is de voornaamste reden om bevallende vrouwen te weigeren in de derdelijnszorg. In 2025 wordt een groei in het aantal bevallingen verwacht. Uitgaande van het regiobeeld zijner dan meer verloskamers nodig en moet de personeelsformatie uitgebreid worden. Daarnaast heeft de NICU (bij de huidige capaciteit) een grotere invloed op het aantal weigeringen. Dus om niet alleen de groei aan te kunnen maar ook het aantal weigeringen in de toekomst te kunnen beperken, is een uitbreiding van het aantal NICU-bedden nodig om alle zwangeren uit de regio in de regio te kunnen laten bevallen.

Vervolg: Regiovisie geboortezorg
Het projectteam gaat nu scenario’s uitwerken voor hoe de geboortezorg in de regio Rijnmond toekomstbestendig georganiseerd kan worden. Het regiobeeld vormt een stevig fundament voor deze regiovisie. De betrokken samenwerkingspartners gaan hier later dit jaar mee aan de slag. De regiovisie draagt bij aan de juiste zorg voor zwangere vrouwen op de juiste plek, door de juiste zorgverlener.

Samenwerking met partners
Het regiobeeld is ontwikkeld in samenwerking met alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in de regio (vertegenwoordigd via DVP Rijnmond), de Moederraad van DVP Rijnmond, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN), de Stichting BeterKeten, ZorgImpuls en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Met de ZonMw-subsidie is een epidemioloog van het Erasmus MC aangesteld voor het uitvoeren van de data-analyses.

Benieuwd naar de gehele rapportage, de rest van de bevindingen en belangrijke overwegingen? En bovenal wat dit gaat betekenen voor de toekomst? 

Regiobeeld verloskunde en neonatologie Rijnmond- DVP

Opdrachtgever is het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond. In juni 2020 verleende ZonMw hiervoor een subsidie in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Vorige

Ruim twee ton voor onderzoek naar beste combinatie van borstbesparende operatie en bestraling

Volgende

LONG Love promotieonderzoek ontvangt subsidie

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!