BeterKeten breidt bestuurlijk uit


met het Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft zich op 30 mei aangesloten bij de Stichting BeterKeten, een regionaal verbond met als doel samen te werken aan de beste zorg op de juiste plek in regio Rijnmond. Daarnaast heeft dit ziekenhuis zich ook aangesloten bij een tweede bovenregionaal samenwerkingsverband, met de naam mProve. Dit richt zich op het delen van kennis en best practices en op het ontwikkelen van gedeelde standaarden door vijf topklinische opleidingsziekenhuizen verspreid over het land.

De BeterKeten is in 2011 opgericht en omvatte tot op heden als vaste bestuurlijke partners het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis; en nu dus ook het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ook andere ziekenhuizen in Zuidwest Nederland kunnen per project of onderzoek meedoen, als zij dit willen en als dit meerwaarde oplevert voor hun patiëntenzorg. De samenwerking beperkt zich overigens niet tot ziekenhuizen. Gezocht wordt ook naar kansen om zorgaanbieders uit de eerste lijn, onder wie de huisartsen, en patiënten(organisaties) te betrekken bij de projecten.

Meer doen voor de patiënt
Wanneer zorginstellingen en (medische) professionals over de muren van hun specialisme en organisatie heen samenwerken aan patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek, kan méér worden gedaan voor de patiënt. De BeterKeten stimuleert, initieert en faciliteert dit type samenwerking. Mooie voorbeelden hiervan zijn het netwerk IC Rijnmond, het Schildklier Netwerk en het Neonataal Centrum Rotterdam. Binnen deze netwerken worden kennis en kunde gedeeld in bijvoorbeeld regionale zorgpaden en een multidisciplinair overleg. Samen wordt de beste zorgstandaard ontwikkeld waarin duidelijk is wie welke zorg wanneer en waar levert. Protocollen worden geüniformeerd, waardoor de patiënt op elke plek de beste en best passende zorg krijgt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis deed in een aantal projecten van de BeterKeten al mee als ad-hoc-deelnemer, maar sluit zich nu aan bij de bestuurlijke kern.

Innovatief netwerk
Het Albert Schweitzer ziekenhuis is tevens een van de vijf ambitieuze STZ-ziekenhuizen (STZ = Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) die hun krachten vanaf nu bundelen om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. De andere partners in het nieuwe innovatieve netwerk mProve zijn Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s Hertogenbosch), Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem). Met een onderscheidende en slagvaardige aanpak willen zij voorop lopen in medische, technische en sociale innovaties. Zo ontwikkelen zij gedeelde standaarden om de effectiviteit van zorg te verbeteren en de beste zorg te blijven bieden.De ziekenhuizen delen hun best practices en gaan resultaten met elkaar vergelijken. Ze werken samen aan projecten die ieder ziekenhuis afzonderlijk niet (direct) kan realiseren. Samen zijn ze slimmer en sneller, zodat ze sterk kunnen blijven in de veranderende gezondheidszorg.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept