BeterKeten bijeenkomst 2018


Innovatie en Wetenschap, Big Data is watching you!

Op dinsdag 29 mei vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de BeterKeten. Dokters, verpleegkundigen, bestuurders, patienten en zorgverzekeraars werden meegenomen in de wereld van innovatie en wetenschap binnen de BeterKeten.

Dit keer was de ontvangst in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Onder leiding van Sjarlot Kooi, bestuurslid Stichting BeterKeten en voorzitter medische staf Albert Schweitzer Ziekenhuis is stilgestaan bij de ontwikkelingen van de BeterKeten. Centraal stond het thema ‘Innovatie en Wetenschap’. Met een knipoog naar ‘Big data is watching you’ is ingegaan wetenschappelijke onderzoeken en resultaten die dankzij de BeterKeten opgestart en behaald zijn. 

 


De promovendie van de twee lopende promotietrajecten trapten af. Sanne Snelder vertelde over het onderzoek CardioBese en Caroline Kinschot over het onderzoek binnen het Schildkliernetwerk. Vervolgens presenteerde Geertje van Limpt de ontwikkelingen binnen het Allergienetwerk waarbij samenwerking met de huisartsen en de netwerkapp centraal stonden. Corinne Tutein Nolthenius nam het stokje over en beschreef de intiatieven rondom netwerkzorg binnen het RiVAS. Tijdens het buffet hielden de onderzoekers betrokken bij de promotieonderzoeken die binnenkort starten een uitdagende pitch.

Prof. Dr. Wiro Niessen, hoogleraar biomedische beeldverwerking bij de afdelingen radiologie en medische informatica aan het Erasmus MC, nam de zaal mee in de wereld van de Big data in de geneeskunde. Wiro Niessen is een vooraanstaand Nederlandse onderzoeker op het gebied van de medische beeldverwerking.

Met deze opgedane kennis ging Wietske Vrijland, met de zaal in debat over de thema’s Innovatie, Wetenschap en Big Data. De stelling "De helft van de zorgverlening die vanuit de ziekenhuizen wordt gedaan wordt binnen 10 jaar op afstand geleverd" werd toegelciht en vanuit verschillende kanten bediscussieerd.

De avond is op zeer ludieke wijze afgesloten door Bart, StandUp Musician die op een verrassende manier de avond heeft samengevat.

Kortom een bijeenkomst die voor iedereen die betrokken is bij regionale samenwerking, zinvol en inspirerend was. We kijken nu alweer uit naar volgend jaar: dinsdag 4 juni 2019!

 

© 2019 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept