Kwaliteit regionale IBD Zorg


voor tweede keer in kaart gebracht

Eind 2017 werd voor de tweede maal de kwaliteit van de zorg aan patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (IBD) gemeten in de regio Zuidwest Nederland. Gedurende één week werden de dossiers van bijna 400 patiënten onderzocht op basis van de vier regionaal ontwikkelde indicatoren. Elke indicator geeft een belangrijk signaal over de kwaliteit van de geleverde zorg. Een dergelijke meetweek is uniek, waarbij de regio voorop loopt op de landelijke ontwikkeling om te komen tot goede kwaliteitsindicatoren.

Indicatoren
Het samenwerkingsverband heeft vier indicatoren ontwikkeld die tijdens de meetweek voor de tweede keer onderzocht zijn. Onder andere of 6 tot 12 maanden na opvlamming van de ziekte endoscopisch en/of via een FCP gecontroleerd is of verbetering is ontstaan. En of bij de patiënten met meer dan 8 jaar symptomen van IBD in het colon gestart is met surveillance volgens protocol. Elk van deze indicatoren geven een belangrijk signaal over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Kwaliteit op orde
De uitkomsten van de meetweek laten een positief beeld zien: op elk van de vier indicatoren wordt door de ziekenhuizen goed gescoord. Ook is een duidelijke verbetering zichtbaar ten opzichte van de voorgaande meetweek. Dit laat zien dat de inzet succesvol is en echt bijdraagt aan nóg betere kwaliteit van zorg. Zo is het aantal patiënten waarvan bekend is dat zij na een opvlamming van de ziekte via onderzoek gecontroleerd zijn op een remissie met 33% gestegen. Ook is bij veel meer patiënten voor aanvang van de immunosuppressieve therapie naar de vaccinatiestatus gekeken.
Gezien de nut van deze meting, wordt dit in het najaar van 2018 herhaald. Daarbij worden opnieuw vier kwaliteit indicatoren in kaart gebracht. De kans is groot dat dit andere indicatoren zijn, om zo een verbeterslag op nieuwe onderdelen van zorg te kunnen maken.

Samenwerkingsverband
In de regio Zuidwest-Nederland bundelen Maag-Darm-Leverartsen, Physician Assistants en verpleegkundig specialisten hun kennis en expertise rondom de zorg aan patiënten met een chronische darmontsteking. Samen zetten zij zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van deze zorg in de regio. Betrokken ziekenhuizen zijn: het Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Het project wordt begeleid vanuit de stichting BeterKeten.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept