Jaarplan BeterKeten 2015


definitieve versie januari 2015

Samen werken aan de beste zorg in 2015!


Het jaarplan van de BeterKeten voor 2015 is afgerond. Dit document geeft de concrete plannen weer die vanuit de BeterKeten, in zeer nauwe samenwerking met betrokken (medische) professionals, in 2015 gerealiseerd worden. Realisatie van de weergegeven ambities en plannen zullen stuk voor stuk bijdragen aan nóg betere en/of doelmatigere zorg in de Rotterdamse regio. De patiënt wordt hier daadwerkelijk beter van.

Bent u geïnteresseerd in het jaarplan van de BeterKeten voor 2015? Zie het document, dat bestaat uit een samenvatting en uitgebreidere naslag.   

Heeft u naar aanleiding van de inhoud van het jaarplan vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het projectbureau van de BeterKeten.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept