www.ibd-zorg.nl online!


Goede informatie draagt bij aan goede kwaliteit van zorg

In de regio Zuidwest-Nederland werken Maag-Darm-Leverartsen met elkaar samen om uitstekende zorg te leveren aan patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Goede en volledige patiënteninformatie is daarbij erg belangrijk. Daarom is een gezamenlijke website ontwikkeld die patiënten op één plek informeert over deze zorg in de regio Zuidwest-Nederland. Op deze site staat informatie omtrent de mogelijke klachten waar een patiënt last van kan hebben, de onderzoeken die nodig kunnen zijn voor het stellen van een goede diagnose en over de behandelopties.  

IBD staat voor ‘Inflammatory Bowel Disease’, een Engelse benaming voor chronische darmontsteking, waaronder de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Samen spannen Maag-Darm-Leverartsen, gespecialiseerd in de IBD-zorg, zich in voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van de IBD-zorg in de regio. Het leveren van optimale IBD-zorg wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid.  Betrokken zijn: het  Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Het project wordt begeleid vanuit de stichting BeterKeten

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept