Regionale samenwerking groeit


Doelstelling van de BeterKeten is om samenwerking rondom zorg, wetenschap en onderwijs te stimuleren, te faciliteren en te realiseren. Samen is het mogelijk om de zorg in de Rijnmondse regio op een nóg hoger niveau te tillen. Deze stelling werd deze week bekrachtigd tijdens het jaarlijkse ‘groot-BeterKeten-overleg’ met een afvaardiging van de ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) en de stichting BeterKeten.

Sinds 2011 is BeterKeten nauw betrokken bij initiatieven op het gebied van regionale samenwerking. Anno 2016 kan worden geconstateerd dat een regionale beweging met elkaar in gang gezet is. Dit had niet gekund zonder de inzet en betrokkenheid vanuit de ziekenhuizen. Tijdens het ‘groot-BeterKeten-overleg’ zijn verschillende regionale projecten toegelicht: het in oprichting zijnde samenwerkingsverband IC Rijnmond, het SchildklierNetwerk, waarbij dankzij de BeterKeten een promovendus wordt aangesteld voor samenwerking rondom onderzoek, het initiatief ‘IBD-zorg; gedeelde zorg’, van MDL-artsen uit de verschillende ziekenhuizen, en het Barrett Netwerk, een samenwerking met maag-, darm- en leverartsen uit de regio. Naast de presentaties van de verschillende projecten zijn regionale vraagstukken bediscussieerd en is de meerwaarde van de initiatieven voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg bekrachtigd. Ook is positief ingestemd over de verbreding van BeterKeten-projecten naar alle regionale ziekenhuizen. Een ‘BeterKeten-initiatief’ kan opgestart worden vanuit élk regionaal ziekenhuis, mits het gaat over nuttige samenwerking met de andere ziekenhuizen waar de patiënt baat bij heeft. Alle ziekenhuizen worden en zijn uitgenodigd om met samenwerkingsvoorstellen te komen.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept