hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

Kinderreumatologie

Flexibele netwerkzorg voor kinderen met klachten van het bewegingsapparaat 
door intensivering samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond.

Lopend

Achtergrond

Kinderen met klachten van het bewegingsapparaat worden via de huisarts in het algemeen naar de kinderarts of orthopeed van het regionale ziekenhuis verwezen. Geschat wordt dat 5% van alle kinderen die gezien worden op de polikliniek kindergeneeskunde verwezen wordt vanwege klachten van het bewegingsapparaat. Indien er gedacht wordt aan een reumatische ziekte worden deze kinderen vervolgens doorverwezen naar de afdeling kinderreumatologie van het academische centrum.

Een groot deel van de kinderen die worden verwezen naar de kinderarts-reumatoloog in het academische centrum heeft echter geen onderliggende reumatische ziekte. Deze kinderen hoeven niet in het academisch ziekenhuis gezien en behandeld te worden, maar zijn veel beter op hun plek in een regionaal ziekenhuis.
Door het bundelen van de krachten van afdelingen kinderreumatologie/reumatologie in het Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC en de afdelingen kindergeneeskunde/reumatologie in de STZ-ziekenhuizen binnen de regio Groot-Rijnmond (Maasstadziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Albert Schweitzer ziekenhuis) kan ervoor gezorgd worden dat de gewenste expertise aanwezig is in het regionale centrum. Hiermee wordt enerzijds onnodige verwijzing naar het academische centrum voorkomen en anderzijds faciliteert deze expertise het gezamenlijk behandelen van kinderen met een reumatische ziekte door het regionale en academische centrum. 

Hiermee wordt de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep naar een hoger plan getild en is er winst voor zowel patiënt, huisarts, specialist als elk ziekenhuis in de regio.


Start: 2020

Kinderreumatologie

Projectinformatie

Ambitie

Kinderen en jongeren < 24 jaar met klachten van het bewegingsapparaat in de regio Groot-Rijnmond krijgen de beste zorg op de juiste plaats. De best…

Betrokkenen

Kinderartsen met aandachtsgebied reumatologie/ immunologie, kinderartsen reumatoloog/immunoloog, reumatologen, onderzoekers op het gebied van kinderre…

Resultaten

De verwachting van het effect op lange termijn is verbetering van zorg voor de kinderen en jongeren met klachten van het bewegingsapparaat: door doelm…

Documenten & Nieuws

Handout Kinderreumatologie

Op 30 maart 2021 deelden Patricia MacLean en Sylvia Kamphuis hun ambities, resultaten en inzichten van de kinderreumatologie tijdens de jaarlijkse bij…

Vorige

ITP bij kinderen

Volgende

NASH/NAFLD

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!