hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

Darmpoliepen: Poliep Advies Panel

Lopend

Darmpoliepen herkennen en behandelen door regionaal Poliep Advies Panel

Vanaf 2014 vindt landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker plaats. Hierbij worden veel poliepen gevonden die nog geen klachten geven. In deze poliepen kan een vroege vorm van dikke darm kanker, het zogenaamde T1 colorectaal carcinoom (CRC), aanwezig zijn. Sinds de introductie van dit bevolkingsonderzoek worden meer T1 CRC’s gediagnostiseerd. Het herkennen van deze T1 CRC’s is belangrijk, omdat deze vroege vormen van coloncarcinoom alleen met de juiste endoscopisch resectie techniek curatief behandeld kunnen worden. Het blijkt in de praktijk echter lastig voor een algemeen MDL-arts om de eigenschappen van een T1 CRC adequaat te herkennen (sensitiviteit van 53 % voor de optische diagnose van T1 CRC). Het vermogen van experts om T1 CRC’s te herkennen blijkt beduidend beter te zijn (sensitiviteit 67-78%) (van der Vugt et al. Endosc Int Open. 2016 Jul;4(7):E778-83. PMID: 27556095; Backes et al. Gut. 2019 Feb;68(2):271-279. PMID: 29298873). De afgelopen jaren zijn ook de endoscopische behandelmogelijkheden voor zowel benigne geavanceerde poliepen als T1CRC’s uitgebreid. Het stellen van de juiste diagnose en het daaraan koppelen van een passende (endoscopische) therapie is daarmee toenemend complex geworden. Niet elke behandeling vindt plaats in elke ziekenhuis. Een juiste diagnose is daarom ook van belang voor het bepalen van de juiste plek binnen de regio waar de patiënt behandeld kan worden. Een verkeerde diagnose kan leiden tot onjuiste therapieën. Dit kan een ontoereikende behandeling zijn waardoor er nog kanker achterblijft in de patiënt. Ook kan het overbehandeling zijn, een dikke darm operatie met de daarbij behorende morbiditeit en mortaliteit. Beide leiden tot verminderde kwaliteit van leven en hogere kosten.

In de regio Rijnmond is daarom een poliep advies panel opgericht waaraan expert MDL artsen op het gebied van geavanceerde poliepen deelnemen. Voorheen werden de werkzaamheden van het poliep panel niet voldoende door ICT ondersteund. Dit leidde tot veel administratieve last voor de experts en aanvragende MDL artsen, soms afwezigheid van relevante informatie, onvolledige registratie van adviezen en grotendeels afwezigheid van relevante terugkoppeling na behandeling.

Middels financiële ondersteuning door de Nederlandse Vereniging van Maag-, Darm-, Leverartsen (NVMDL) hebben we in ruim een jaar een digitaal platform ontwikkeld met als doel de kwaliteit van zorg op het gebied van diagnostiek en behandeling van geavanceerde colon poliepen te bevorderen.

Darmpoliepen: Poliep Advies Panel

Projectinformatie

Ambitie Darmpoliep Advies Panel

Bevorderen van diagnostiek en behandeling van colon poliepen in de regio Rijnmond…

Betrokkenen Darmpoliep Advies Panel

Regionale samenwerking MDL zorg in het Darmpoliep Advies Panel Rijnmond…

Resultaten Darmpoliep Advies Panel

In de regio Rijnmond is een poliep advies panel opgericht waaraan expert MDL artsen op het gebied van geavanceerde poliepen deelnemen. Voorheen werden…

Vorige

ReGYOn

Volgende

Centrum Gezond Gewicht

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!