hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

Regionaal WondNetwerk Rotterdam

De kracht van het Wondzorgnetwerk Rotterdam ligt in de multidisciplinaire aanpak van logistieke verbetering van curatieve zorg voor patiënten met wonden, consultering van noodzakelijke betrokken disciplines en het instellen van een regiebehandelaar.

Afgerond

Achtergrond

Naar schatting van deskundigen zijn er circa 500.000 patiënten per jaar met complexe of moeilijk helende wonden in Nederland. Met de vergrijzing betreft het hier een probleem van groeiende omvang. Bij een prevalentie van 0.7% bij  en bevolking van 17 miljoen inwoners tellen wij alleen al 119.000 patiënten met een ulcus cruris venosum in Nederland.

Een wond kan vele oorzaken hebben  zoals veneuze insufficiëntie, arteriële insufficiëntie, diabetes, decubitus of een trauma. Een wond is geen diagnose, maar een bevinding bij het lichamelijk  onderzoek. Altijd dienen de oorzaak van de wond en de belemmerende factoren bij uitblijven van genezing achterhaald te worden. Wonden kunnen een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten: pijn, een nare geur, beperkingen in mobiliteit, in sociale contacten en in functioneren, een belastende behandeling (bv een opname) en een langdurige behandeling kunnen het gevolg zijn.
De kosten van wondzorg zijn hoog, met name vanwege de vaak langdurige inzet van zorgverleners en daarnaast het gebruik van geneesmiddelen en verbandmiddelen. 

Organisatie van wondzorg
De organisatie van de wondzorg toont een aanzienlijk aantal knelpunten, waaronder het stellen van een juiste diagnose in een laat stadium, onvoldoende communicatie tussen zorgverleners, beperkte coördinatie van de zorg,  onvoldoende opleiding van zorgverleners en het ontbreken van een registratie.

Een werkgroep van het Wondplatform Nederland heeft een kwaliteitsstandaard ontwikkeld voor de organisatie van wondzorg in Nederland. Gezien het grote en groeiende aantal patiënten met een wond met een gecompliceerde genezing, de invloed hiervan op de kwaliteit van leven, de versnipperde zorg en de hoge kosten die hieraan verbonden zijn, is de wens een regionaal -en indien succesvol landelijk- wondnetwerk op te bouwen.

Website: www.RWNR.nl

Regionaal WondNetwerk Rotterdam

Projectinformatie

Ambitie

De kracht van een multidisciplinaire aanpak ligt in de logistieke verbetering van de zorg, de consultering van noodzakelijke betrokken disciplines en …

Betrokkenen

Medisch specialisten, wondconsulenten, verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij wondzorg in eerste, tweede en derde lijn.…

Resultaten

In 2018 is de kwaliteitsstandaard ‘organisatie wondzorg in Nederland’ gepubliceerd. Het Regionaal Wondnetwerk Rotterdam (RWNR) wil deze kw…

Vorige

Percutane Coronaire Interventie (PCI)

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!