hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

NASH/NAFLD

BeterKeten ondersteunt bij het inrichten van een regionaal netwerk, waarin betrokken specialisten participeren bij de zorg voor NAFLD/NASH-patiënten.

Lopend

Aanleiding:

De huidige zorg voor patiënten met vervetting van de lever is behoorlijk versnipperd, er is in Europa (en ook in Nederland) weinig data over aantallen patiënten. In een Europese richtlijn (EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease published 2016) zijn aanbevelingen gedaan voor diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met leververvetting (NAFLD). Het NtvG heeft onlangs een artikel van de Nederlandse werkgroep NAFLD/NASH van de Nederlandse vereniging van hepatologie gepubliceerd met de titel “Niet alcoholische leververvetting, Een lijvige epidemie”, waarbij voor de Nederlandse situatie een stroomdiagram is ontwikkeld voor aanvullende diagnostiek en surveillance bij patiënten met verhoogde leverenzymwaarden, gebaseerd op nationale en internationale richtlijnen. De richtlijn voor 2e lijnszorg is in ontwikkeling. Vooruitlopend hierop is het wenselijk de samenwerking op het gebied van NAFLD/NASH te realiseren en deze richtlijn komend jaar te implementeren in de dagelijkse zorgpraktijk.
Vanuit de versnippering in zorg, kennis en de internationale en nationale richtlijnontwikkelingen is de wens ontstaan om een regionaal netwerk in te richten, waarin specialisten participeren betrokken bij de zorg voor NAFLD/NASH-patiënten. Betrokken specialisten zouden zijn: internisten/endocrinologen en vasculair geneeskundigen, MDL-artsen, pathologen, radiologen en kinderartsen. Deze specialisten werken samen vanuit een gezamenlijke ambitie aan het implementeren van “state of the art” zorg voor patiënten met niet alcoholische leververvetting op basis van de internationale en nationale richtlijnen.
De verwachting is dat wanneer deze specialisten uit de ziekenhuizen samen optrekken in de zorg voor deze patiënten, er in de regio meer bereikt kan worden op het gebied van kwaliteit van zorg, dataverzameling, kennisdeling en onderzoek. Met als doel samen de meest optimale en uniforme zorg op de juiste plaats bieden aan patiënten met NAFLD/NASH in de regio Zuidwest Nederland.

NASH/NAFLD

Projectinformatie

Ambitie NASH NAFLD

Het inrichten van een regionaal netwerk met de ambitie “samen de meest optimale en uniforme zorg op de juiste plaats bieden aan patiënten m…

Betrokkenen NASH NAFLD

Bij de inrichting van deze samenwerking zijn meerdere specialisten uit verschillende ziekenhuizen betrokken, een verpleegkundig specialist, een dietis…

Resultaten NASH NAFLD

Een multidisciplinaire samenwerking in netwerkverband in de regio Rijnmond.…

Vorige

Kinderreumatologie

Volgende

Virale Hepatitis

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!