hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

Duizeligheidcentrum

Samen sterk voor de beste zorg voor patiënten met evenwichtsproblemen in regio Rijnmond.

Afgerond

Achtergrond

Volgens de NGH standaard ziet een huisarts ongeveer 35 patiënten per jaar met klachten van draaiduizeligheid of lichtheid in het hoofd. De incidentie stijgt met de leeftijd; boven de 85 jaar komt per jaar 8% van de patiënten met duizeligheidsklachten bij de huisarts. Bij ouderen is de totale jaarprevalentie van duizeligheid ongeveer 12% en wordt in ruim een derde van de gevallen de diagnose aspecifieke duizeligheid gesteld. Geschat wordt dat in Rotterdam jaarlijks minimaal 1800 tweedelijns patiënten met duizeligheidklachten zijn.

Doordat duizeligheid verschillende oorzaken kan hebben verschilt de diagnostiek en behandeling – en daarmee ook de behandelend arts –per patiënt. Een goede anamnese en diagnostiek is essentieel en in veel gevallen ook tijdrovend juist  vanwege  de verschillende oorzaken. Doordat patiënten niet via een route het zorgproces bewandelen en verschillende specialismen betrokken is een “kastje-naar-de-muur-effect” bij onderling verwijzen en daardoor mogelijk overdiagnostiek en/of onderbehandeling zeer waarschijnlijk aanwezig. Zo ook in de regio Rotterdam.

De samenwerking van Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis in het Duizeligheidcentrum Rotterdam brengt kennis en kunde bij elkaar. Daardoor wordt het mogelijk dat alle patiënten met een zorgvraag binnen de regio terecht kunnen voor complete diagnose én behandeling, speciaal ook in het geval van complexe zorg of onbegrepen evenwichtsproblematiek.

Duizeligheidcentrum

Projectinformatie

Ambitie en doelstelling

Samen sterk voor de beste zorg voor patiënten met evenwichtsproblemen in regio Rijnmond. Door innovatieve samenwerking tussen medici en paramedic…

Betrokkenen

Neurologen en KNO-artsen uit Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis. Bedrijfskundig managers en experts van salesafdel…

Resultaten

Per 2021 kunnen patiënten uit de regio Rotterdam Rijnmond terecht bij het expertisecentrum duizeligheid Rotterdam voor een volledig aanbod van ex…

Documenten & Nieuws

Handout Duizeligheidscentrum

Op 30 maart 2021 deelden Willem Kelder en Liselotte Ruts hun ambities, resultaten en inzichten van het Rotterdams Duizeligheidscentrum tijdens de jaar…

Volgende

AllergieNetwerk

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!