hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

Nierzorg op Noord

Bundeling van kennis en kunde rondom de nefrologische zorg tussen het
academisch ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Afgerond

Achtergrond

Er is sprake van goede onderlinge relaties tussen de nefrologen in de regio en hun ziekenhuizen. Zo werkt men onder andere samen rondom de  niertransplantatiezorg. Vanuit deze al bestaande  samenwerkingsrelaties is de conclusie getrokken dat de samenwerking rondom patiëntenzorg op het gebied van zowel transplantatie als ook hypertensie en nierfalen nog extra aandacht mag hebben. Tegelijkertijd wordt er door de nefrologen nog een grote uitdaging gezien: het beter inrichten van de preventie van nierfalen.  Door preventieve zorg voor mensen met kans op nierfalen zodanig te verbeteren dat de instroom van patiënten voor (centrum) dialyse zoveel mogelijk wordt beperkt.

Erasmus MC heeft bekendheid geworven met het niertransplantatiecentrum, hiervoor is een academic centre of excellence (ACE) opgericht; ACE Kidney transplantation. Een ander gebied waarvan in de academie veel kennis voor handen is is hypertensie en nierfalen. Deze kennis is gebundeld in het ACE Kidney and Hypertension. Het Erasmus MC neemt in de basis de complexe derdelijns nefrologie zorg voor de regio voor haar rekening.

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft één van de grootste dialyse centra van Nederland. Hier onlosmakelijk mee verbonden is een grote groep patiënten met chronisch en acute nierschade. Het voorkomen van progressie van  nierfalen en het voorbereiden voor een nierfunctie vervangende behandeling (Hemodialyse, periotoneaal dialys, transplantatie) is hierbij de expertise van Franciscus. 

In overleg is ervoor gekozen om klein en slagvaardig te starten vanuit de bestaande samenwerking tussen Erasmus MC en Franciscus Gasthuis & Vlietland. Bij bewezen resultaten zal de samenwerking zich verbreden in de regio.

Nierzorg op Noord

Projectinformatie

Ambitie

Samen ervoor zorgen dat de nefrologie patiënt optimale zorg ontvangt en dat deze zorg op de juiste locatie wordt geboden. Er is een coherent regi…

Betrokkenen

Nefrologen uit Erasmus MC en Franciscus Gasthuis& Vlietland…

Resultaten

Inzet is om de kwaliteit van de nefrologie zorg op de noordoever samen te versterken. Concreet wordt de realisatie van de ambitie in twee fasen opgede…

Volgende

Percutane Coronaire Interventie (PCI)

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!