hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

IC-Rijnmond

Het gezamenlijk verder uitbouwen van de IC netwerkorganisatie, waarin kennis en expertise gebundeld worden en samen ingezet wordt op: optimale zorg op de juiste IC binnen de regio.

Lopend

Achtergrond

Intensivisten van alle Intensive Care afdelingen in regio Rijnmond hebben de handen ineen geslagen in het samenwerkingsverband ‘IC-Rijnmond’. Excellente en waar mogelijk uniforme zorg wordt op alle IC-locaties in de regio nagestreefd.

Met elkaar zijn criteria geformuleerd: welke IC-zorg vindt plaats in het academische ziekenhuis en welke in de andere ziekenhuizen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de coördinatie van de plaatsing van de patiënten naar de verschillende IC’s. Door deze samenwerking ligt de patiënt in een IC-bed waar voor hem de beste zorg voorhanden is, dit is dan ook het geoogde doel. De intensivisten van het IC-Rijnmond netwerk geven met deze samenwerking regionale invulling aan de landelijke kwaliteitsstandaard IC.

In 2016 is het samenwerkingsverband IC-Rijnmond getekend door intensivisten en bestuurders uit Erasmus MC, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Rivas Beatrixziekenhuis en het van Weel Bethesda Ziekenhuis. Sinds 2019 participeert het ADRZ ook in het IC-Rijnmond Netwerk, daarmee bestaat het netwerk momenteel uit 10 ziekenhuislocaties.

IC-Rijnmond

Projectinformatie

Ambitie

Het gezamenlijk verder uitbouwen van de IC netwerkorganisatie, waarin kennis en expertise gebundeld worden en samen ingezet wordt op: optimale zorg op…

Betrokkenen

Specialisten, medisch managers, medisch coördinatoren en afdelingshoofden van de IC's uit de regio ziekenhuizen.…

Resultaten

De organisatie van de toekomstige IC-zorg is een gedeelde regionale verantwoordelijkheid welke jaarljks wordt vastgelegd in het IC-Rijnmond samenwerki…

Documenten & Nieuws

IC-Rijnmond Refereeravond “Toys for Boys and Girls” een groot succes!

Op 9 november 2023 vond de tweede refereeravond van het IC-Rijnmond Netwerk plaats, ditmaal georganiseerd door de intensivisten uit het ASZ.…

Vorige

IBD Zorg

Volgende

Antistolling

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!