hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

Perinataal Centrum

Vanuit het Neonataal Centrum in Rotterdam is in 2016 een ontwikkeling ingezet tot het realiseren van een Perinataal Centrum Rotterdam, juist omdat de neonatologie niet los gezien kan worden van de perinatologie. Inmiddels staat een stevige samenwerking.

Lopend

Groei van Neonataal naar Perinataal Centrum

Al in 2013 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een Neonataal Centrum in Rotterdam. Dit Neonataal Centrum betreft een samenwerking tussen de neonatologie afdelingen van het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis. Inmiddels staat er een mooie samenwerking, waarbij er sprake is van goed op elkaar afgestemde, aansluitende en uitstekende gedeelde zorg aan neonaten en diens naasten. 

In het ambitiedocument Neonatale zorg, hebben de ziekenhuizen zich uitgesproken om via een gefaseerde aanpak toe te groeien naar een perinataal centrum; juist omdat de neonatologie niet los gezien kan worden van de perinatologie. In 2018 is het Perinataal Centrum Rotterdam gerealiseerd, waarin  neonatologen en gynaecologen uit het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis nauw samenwerken in de zorg en wetenschap.De beste zorg op de juiste plek is de kern van de samenwerking.

Dit perinataal centrum stelt zich tot doel maximale expertise en kennis in te zetten voor de beste, naadloze zorg voor (risico) zwangere vrouwen en pasgeborenen binnen de regio waarbij de beste zorg op de juiste plaats geleverd wordt. Bundeling van kennis en expertise levert daarbij niet alleen een meerwaarde op voor de kwaliteit maar ook voor de doelmatigheid van de zorg aan moeder en kind.

Projectinformatie

Ambitie

In het Perinataal Centrum Rotterdam wordt de beste zorg op de juiste plek plek geleverd aan (risico) zwangeren en neonaten uit de regio Rijnmond.…

Betrokkenen

Neonatologen, gyneacologen, zorgmanagers, bedrijfskundig managers, afdelingsmanagers neonatologie en verloskunde uit de betrokken ziekenhuizen. Specif…

Resultaten

Met het Perinataal Centrum Rotterdam staat er een mooie samenwerking, waarbij er sprake is van goed op elkaar afgestemde, aansluitende en uitstekende …

Vorige

Antistolling

Volgende

ITP bij kinderen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!