hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

BeterKeten: Samen voor betere zorg

Sinds 2011 is al veel bereikt en staat er een stevig fundament voor structurele samenwerking. Een mooi moment om de meerwaarde van de BeterKeten nader inzichtelijk te maken door een evaluatieonderzoek om zodoende het succes ook te kunnen borgen, op te schalen en te kunnen blijven innoveren. 

De relevantie van dit evaluatieonderzoek ligt dan ook in het in kaart brengen van de opbrengsten van BeterKeten en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen, als ook het schetsen van een toekomstrichting voor BeterKeten.

Lopend

Doelstelling

Dit evaluatieonderzoek richtte zich primair op het perspectief van de medische professional. Door ook het perspectief van de (medisch) bestuurders, directie en adviseurs van het projectbureau en twee experts van de universiteit te betrekken, is een breed actorperspectief en daarmee een breder inzicht ontstaan in de ‘innerlijke werking’ van BeterKeten en het ontrafelen van de meerwaarde van de samenwerkingsverbanden.

Het doel van de evaluatie was drieledig:

  1. Het verkrijgen van inzicht in de opbrengsten van BeterKeten. Welke meerwaarde, in de breedste zin van het woord, is gecreëerd door de samenwerking in BeterKeten netwerken?
  2. Het ontrafelen van hoe deze opbrengsten tot stand zijn gekomen. Welke contextfactoren en mechanismen hebben bijgedragen?
  3. Het verkennen van mogelijke toekomstrichtingen. Wat is er nodig om met BeterKeten een volgende fase (‘BeterKeten 2.0’) in te gaan?

BeterKeten: Samen voor betere zorg

Studie-informatie

Publicaties

Rapport: Samen voor betere zorg

Het realiseren van de ambities in de samenwerkingsvraagstukken is toonaangevend voor keten en netwerkzorg.…

Handout Realistische evaluatie na(ar) 10 jaar Beterketen

Op 30 maart gaven Oemar van Woerd en Joke Boonstra inzage in het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar de meerwaarde van BeterKeten.…

Netwerkzorg valt en staat met medisch leiderschap

Op Skipr is op 25 mei 2021 het artikel over Netwerkzorg geplaatst.…

Vorige

Survivorship Care Plan voor melanoom patiënten

Volgende

Anser promotietraject

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!