hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

CO-RRECT

Een best-practice zorgpad voor "Long-COVID" patiënten.

Lopend

Achtergrond

Na het doormaken van COVID-19 blijven veel patiënten kampen met invaliderende aanhoudende klachten zoals ernstige vermoeidheid, kortademigheid en concentratieproblemen. In de volksmond ook beter bekend als “Long-COVID”. Hoewel er een relatie lijkt te zijn met de ernst van de acute infectie, is nog weinig duidelijk over voorspellende factoren en biomarkers voor het ontwikkelen van Long-COVID. Het scala van aanhoudende klachten is daarnaast divers, met uiteenlopende onderliggende pathofysiologische mechanismen. Ondanks de verwachte aantallen Long-COVID patiënten en maatschappelijke impact, zijn er geen objectieve diagnostische criteria, bewezen effectieve interventies of wetenschappelijk gefundeerde adviezen voor follow-up van deze patiënten. Voortbouwend op de data en succesvolle samenwerking binnen lopend onderzoek naar herstel en nazorg bij COVID-19, slaan de ketenzorgpartners de handen ineen om (1) subgroepen te identificeren op basis van klinische en immunologische kenmerken; (2) voorspellende factoren te bepalen voor een gunstig beloop [binnen deze subgroepen]; en (3) een behandelalgoritme op te stellen en te toetsen voor eerste- en tweeedelijnspatienten op basis van de subgroepen en voorspellende factoren, in combinatie met de laatste behandelinzichten. Deze regionale multidisciplinaire onderzoeksopzet maakt het mogelijk om een uniform best-practice en toch gepersonaliseerd zorgpad te ontwikkelen voor het groeiende aantal "Long-COVID" patiënten in de regio Groot-Rijnmond.

CO-RRECT

Studie-informatie

Doelstelling & Aanpak

De CO-RRECT studie zet zich als doel om inzicht te krijgen in de beste behandeling van Long-COVID en effectieve interventies hiervoor. Hierbij wordt a…

Betrokkenen

Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen verschillende eerste- en tweedelijns zorginstellingen.…

Resultaten

De CO-RRECT studie is in 2023 van start gegaan. Momenteel zijn er nog geen resultaten, maar er is een begin gemaakt met vorobereiding en participatie …

Vorige

SET-Q

Volgende

RECORDED- trial

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!