hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

De organisatie van de toekomstige IC-zorg is een gedeelde regionale verantwoordelijkheid welke jaarljks wordt vastgelegd in het IC-Rijnmond samenwerkingsplan.

De afdelingen Intensive Care van de ziekenhuizen uit de regio Rotterdam-Rijnmond hebben een intensieve samenwerking. Deze samenwerking is vastgelegd in de “samenwerkingsovereenkomst IC-Rijnmond” (getekend op 17 mei 2016). De samenwerkende ziekenhuizen zien meerwaarde in een model waarbij de organisatie van de toekomstige IC-zorg een gedeelde regionale verantwoordelijkheid is. Teneinde deze gezamenlijke verantwoordelijkheid optimaal vorm en inhoud te geven, is naast de samenwerkingsovereenkomst een regionaal samenwerkingsplan opgesteld. Hierin zijn inhoudelijke afspraken opgenomen en dit samenwerkingsplan wordt jaarlijks in het regio-overleg geactualiseerd. 

Vaste onderdelen van het jaarlijkse samenwerkingsplan zijn:
IC-zorg: professionals
IC-zorg: organisatie, coördinatie en intercollegiaal overleg
IC-zorg: uitwisseling en regio bijeenkomsten

De intensivisten van het IC-Rijnmond netwerk hebben vier vaste vergadermomenten per jaar, waarvan twee momenten in gezamenlijkheid met de verpleegkundig teammanagers. Daarnaast zijn er scholingsmomenten en wordne op verzoek refereeravonden gepland.

De voorzitter van het IC-Rijnmond Netwerk vertegenwoordigt de regio samen met de BeterKeten adviseur in het landelijke netwerkoverleg van IC's (LNIC), dit is een adviescommissie van de NVIC.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!