hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Ambitie

Het gezamenlijk verder uitbouwen van de IC netwerkorganisatie, waarin kennis en expertise gebundeld worden en samen ingezet wordt op: optimale zorg op de juiste IC binnen de regio.

Het IC-Rijnmond Netwerk heeft de ambities die bij de start van de samenwerking geformuleerd zijn gerealiseerd. Er is sprake van een goed netwerk, de kwaliteitsstandaard IC-zorg is geïmplementeerd. Jaarlijks wordt een regiosamenwerkingsplan geformuleerd en het voorgaande jaar geëvalueerd.

De huidige ambitie is het uitbouwen van het netwerk om ook in de toekomst de meest optimale IC-zorg op de juiste IC binnen de regio te kunnen bieden aan patiënten.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!