hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

De verwachting van het effect op lange termijn is verbetering van zorg voor de kinderen en jongeren met klachten van het bewegingsapparaat: door doelmatiger zorg met kortere wachttijden en betere stroomlijning naar de juiste zorg op de juiste plaats. Voor huisartsen, orthopeden en kinderartsen zal het duidelijk zijn naar welke medisch specialist ze welke kinderen met klachten van het bewegingsapparaat het beste kunnen doorverwijzen.

Door een beter netwerk en innovatief onderzoek kunnen de hulpverleners elkaar makkelijker vinden en zal de kennis toenemen waardoor weer betere zorg gefaciliteerd kan worden voor de doelgroep.  Hiermee is er winst voor zowel patiënt, huisarts, specialist als elk ziekenhuis in de regio.

Met hulp van BeterKeten is het mogelijk de volgende stap te zetten in het proces om flexibele netwerkzorg voor de kinderreumatologie in de regio Groot-Rijnmond te realiseren.

De regionale samenwerking kinderreumatologie heeft de volgende resultaten voor ogen: 

 • Netwerkgeneeskunde: de juiste zorg op de juiste plek voor kinderen met klachten van het bewegingsapparaat
 • Bekendheid in de regio bij verwijzers en patiënten: welke zorg bieden wij op welke locatie 
 • Na verwijzing door de huisarts in één keer toegang tot het juiste specialisme (de juiste zorg) in de 2e lijn
 • De zorg voor kinderen met reumatische ziekten voldoet aan het ‘shared care model’ van de NVKR
 • Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek
 • Kennis verspreiding
 
Bovenstaande resultaten worden concreet door: 
 • Ontwikkeling van een gezamenlijk zorgpad en gedeelde behandelprotocollen voor kinderen met jeugdreuma
 • Ontwikkeling jongerenpoli kinderreumatologie in het Maasstad Ziekenhuis
 • Ontwikkeling zorgpad ‘Non-inflammatoire klachten van het bewegingsapparaat bij kinderen’ in het Maasstad Ziekenhuis
 • Ontwikkeling regionaal onderwijs voor kinderartsen en huisartsen in de regio
 • Ontwikkeling NHG-richtlijn voor kinderen met klachten van het bewegingsapparaat
 • Deelname van het Maasstad Ziekenhuis als ‘research-collaborator’ aan studies van het Erasmus MC
 • Opzetten van wetenschappelijk onderzoek in het Maasstad Ziekenhuis en andere regionale (STZ) ziekenhuizen: de 1e stap is genomen met de financiering van de BRAVOO! Studie: Betere herkenning van Reactieve Artritis ter Voorkoming van Onnodige zorgconsumptie en Overbehandeling met antibiotica (BeterKeten Promotie traject).

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!