hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Ambitie

Samen ervoor zorgen dat de nefrologie patiënt optimale zorg ontvangt en dat deze zorg op de juiste locatie wordt geboden. Er is een coherent regionaal beleid betreffende de optimale zorg voor de nefrologie patiënt en waar sprake is van meerdere zorgaanbieders, sluit de keten van zorg naadloos op elkaar aan.

De nefrologen uit Erasmus MC en Franciscus Gasthuis & Vlietland zien, vanuit de bestaande goede relaties, uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. Samen staan zij immers sterker voor de patiënt en kan een goede bijdrage geleverd worden aan de realisatie van de ambitie voor optimale zorg voor nefrologie patiënten op de Noordoever. In overleg is ervoor gekozen om met deze samenwerking op de Noordoever inhoud aan de ambitie te geven. De keuze is gemaakt klein en slagvaardig te starten en bij bewezen resultaten te verbreden. De nefrologen in de andere regio ziekenhuizen worden geïnformeerd over ontwikkelingen binnen dit initiatief. 

De ambitie  wordt stapsgewijs gerealiseerd, waarbij haalbare stappen genomen worden die concreet resultaat opleveren voor de kwaliteit en effectiviteit van de nefrologie zorg.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!