hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

Inzet is om de kwaliteit van de nefrologie zorg op de noordoever samen te versterken. Concreet wordt de realisatie van de ambitie in twee fasen opgedeeld.

De eerste fase richt zich op de samenwerking  en de patiëntenzorg in de tweede en derde lijn en de onderlinge afstemming. De tweede fase richt zich op de samenwerking van met name de tweede lijn  met de eerste lijn. In deze fase wordt de focus gelegd op vroegdiagnostiek van patiënten met potentieel risico op nierfalen. De nefrologen uit het Erasmus MC treden in de tweede fase meer op de achtergrond en kunnen desgevraagd geconsulteerd worden voor advies.

Beoogde resultaten:

  • Nascholing huisartsen
  • Verwijscriteria (1e > 2e, 2e > 3e)
  • Uitwisseling van protocollen
  • Opleiding
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Gezamenlijke patiëntenbesprekingen/MDO    (fysiek of via videoconferencing)
  • Patiëntenvoorlichting
  • Koppeling ziekenhuisinformatiesystemen

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!