hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

De CO-RRECT studie is in 2023 van start gegaan. Momenteel zijn er nog geen resultaten, maar er is een begin gemaakt met vorobereiding en participatie in projecten. Hopelijk kunnen de eerste resultaten zo snel mogelijk gedeeld worden!

Update per januari 2024

Het CO-RRECT project is vanaf oktober-2023 volledig van start gegaan. De doelstelling is om een regionaal zorgpad te ontwikkelen voor Long-COVID patiënten.

Het onderzoeksteam heeft deelgenomen aan het ontwikkelen van een onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID door middel van een consortium-aanvraag voor ZonMw. Dit project is verdeeld in verschillende werkpakketen waaronder het ontwikkelen van een zorgpad (WP7). Door een leidende rol aan te nemen bij WP7 kunnen de krachten van dit promotietraject van BeterKeten gebundeld worden met andere initiatieven binnen het onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID. 

Lopende projecten
Op dit moment worden verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaak van long-COVID in het Erasmus MC. Door verschillende hypotheses te onderzoeken hopen we  patiënten in te kunnen delen in immunologische profielen om op deze manier uiteindelijk gerichter te kunnen behandelen. Er lopen nu 2 projecten waaraan deelgenomen wordt:
1.      DECI-LOCO; onderzoek gericht op het immuunsysteem
2.      MICROX; onderzoek gericht op de kleine bloedvaatjes en stolling

Daarnaast willen we het probleem in de regio in kaart brengen. Door de samenwerking met Erasmus Rotterdam Gezondheids Onderzoek (ERGO) op te zoeken kan gebruikt worden gemaakt van de vele gegevens die zij verzamelen en daarnaast door nieuwe vragenlijsten uit te zetten hopen we meer kennis te krijgen over de prevalentie van Long-COVID in de omgeving/samenleving.

Plannen voor de komende tijd
Komende tijd ligt de focus op het ontwikkelen van een zorgpad. Allereerst willen we een DELPHI survey uitzetten om de zorg in de regio beter in kaart te brengen. In dit zorgpad vind zowel tweedelijns als derdelijns zorg een plek. Voor de eerstelijn zorg component wordt samenwerking gezocht met het RadboudUMC en het MUMC waar al eerstelijns zorgpaden beschikbaar zijn. 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!