hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Doelstelling & Aanpak

De CO-RRECT studie zet zich als doel om inzicht te krijgen in de beste behandeling van Long-COVID en effectieve interventies hiervoor. Hierbij wordt aandacht gegeven aan verschillende en gepersonaliseerde behandelbehoeftes.

Op dit moment is er zeer weinig inzicht in de beste behandeling van Long-COVlD, zijn er nog geen bewezen effectieve interventies, en wordt er in Nederland nauwelijks biomedisch/interventiegericht onderzoek gedaan op dit gebied. Daarnaast is het ziektebeeld heterogeen met verschillende subgroepen met waarschijnlijk verschillende pathofysiologie en daarmee samenhangend verschillende behandelbehoeftes. Het ontbreekt nog volledig aan gepersonaliseerde behandelingen.

De alarmerende cijfers rondom Long-COVlD roepen dringend om verbetering van de nazorg voor alle COVID-19-patiënten, ook in onze eigen regio, en ook op de lange termijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de grote diversiteit in de Groot-Rijnmond populatie.

Het grootste deel van de patiëntenpopulatie bevindt zich in de eerste lijn. De behandeling is momenteel 'nog one size fits all', wat niet aansluit bij de verschillen in onderliggende pathofysiologie, en vaak niet effectief is. Het is goed voor te stellen dat kortademigheidsklachten anders behandeld moeten worden dan overmatige vermoeidheid en cognitieve stoornissen. De zorg in de tweede lijn wordt zeer wisselend vormgegeven per ziekenhuis. Patiënten worden na ziekenhuisopname soms wel en soms niet doorverwezen naar klinische derdelijns-longrevalidatie. Hierbij ontbreekt dus een integrale samenwerking en een duidelijk zorgpad.

Binnen CO-RRECT zal gebruik gemaakt worden van de al aanwezige database (n=722) die verzameld is in het kader van het nog lopende CO-FLOW-onderzoek (tweedelijnspatiënten) en het LARGO-onderzoek (voornamelijk eerstelijnspatiënten). CO-RRECT bestaat uit twee delen. WP1 is retrospectief observationeel en omvat een clusteranalyse op basis van klinische en immunologische kenmerken. Per cluster wordt gekeken naar prognostische factoren. Vervolgens wordt in WP2 een behandelalgoritme (zorgpad) - voor zowel de eerste- als de tweede lijn opgesteld voor de verschillende clusters, op basis van de prognostische factoren, beschikbare wetenschappelijke inzichten en ervaringen van patiënten en zorgverleners. WP2 is prospectief en omvat een cluster-trial waarbij gebruik zal worden gemaakt van een before/after design, een vereenvoudigde versie van een 'stepped wedge design' met twee stappen. Hierbij zal de interventie (toepassen zorgpad) worden ingevoerd in de regio. De periode vóór het invoeren is de controleperiode. Er worden  Long-COVID patiënten, die het nieuwe zorgpad volgen, vergeleken met patiënten die standaardzorg krijgen. 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!