hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

Met het Perinataal Centrum Rotterdam staat er een mooie samenwerking, waarbij er sprake is van goed op elkaar afgestemde, aansluitende en uitstekende gedeelde zorg aan zwangeren, neonaten en diens naasten. Daarbij wordt de beste zorg op de juiste plek geleverd.

Vanuit de samenwerking in het perinataal centrum zijn veel reslutaten gerealiseerd.

  • Uniforme zorg aan moeder en kind: basis staat, gezamenlijke protcollen die worden gedeeld  via een sharepoint
  • Een structureel en gezamenlijk Perinataal overleg: 1x per 6 weken
  • Een structureel en gezamenlijk Perinataal MDO: 1x per 2 weken via Skype
  • Afspraken over verwijscriteria ten behoeve van verdere realisatie van de beste perinatale zorg op de juiste plek
  • Inzicht in capaciteit: beschikbaarheid bedden, vakantieplanning
  • Inzicht in capaciteit: als onderdeel van het regiobeeld verloskunidge capaciteit (maart 2020)
  • Eén gezicht naar de buitenwereld: website www.neonataalcentrum.nl
  • Uitwisseling personeel; wordt nog aan gewerkt
  • Samenwerking rondom wetenschap: verschillende lopende studies waarin wordt geparticipeerd; KWISS, LongLOVE (start promotietraject 2021)
  • Verkennen samenwerkingsmogelijkheden rondom opleiding en onderwijs

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!