hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten NASH NAFLD

Een multidisciplinaire samenwerking in netwerkverband in de regio Rijnmond.

In de twee jaar waarin deze samenwerkings tot stand is gekomen zijn er verschillende resultaten behaald:

  • Formulering van gezamenlijke ambitie met doelen en beoogde resultaten
  • Inrichting Netwerkstructuur 

  • Inzicht in welke kennis, ervaring in diagnostiek en behandeling er is bij betrokkenen
  • Oriëntatie op landelijke ontwikkelingen
  • Oriëntatie op samenhang met leefstijlinterventieprogramma, zoals wordt ingezet in het Centrum Gezond Gewicht
  • Formulering ketenzorgpad verdenking NAFLD/NASH in samenwerking met huisartsen en dietisten
  • Formulering uniform zorgpad behandeling NAFLD/NASH
  • De vormgeving van educatie voor huisartsen is in gang gezet 

Op dit moment wordt gewerkt volgens het ontwikkelde zorgpad: Rijnmond NASH NAFLD ZorgpadAfgesproken is na ½- 1 jaar te evalueren hoe het zorgpad loopt in de praktijk en een eventuele aanpassing te doen nav richtlijn en ontwikkelingen.


In het zorgpad is de volgende disclaimer opgenomen:
Dit zorgpad is afkomstig van het NAFLD Netwerk in regio Zuidwest Nederland. Elk ziekenhuis is daarbij zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zoals door hun professionals geleverd aan de patiënt en diens naasten. Hoewel de betrokken professionals bij het NAFLD Netwerk hun best doen om alle informatie, waaronder dit zorgpad, zo goed en foutloos aan derden ter informatie aan te bieden, kunnen zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of voor het ‘up to date’ houden van dit zorgpad. Het NAFLD Netwerk ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!