hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

Per 2021 kunnen patiënten uit de regio Rotterdam Rijnmond terecht bij het expertisecentrum duizeligheid Rotterdam voor een volledig aanbod van excellente duizeligheidszorg.

Uniforme en naadloze werkwijze voor patiënten met evenwichtsproblematiek
Zorginhoudelijke afstemming, zodat de werkwijze in de  betrokken ziekenhuizen excellent en eenduidig is. In eerste instantie wordt bekeken wat de beste basis zorg is, welke (para)medici betrokken worden en op welke manier die zorg het beste georganiseerd kan worden.

Bestaande protocollen of zorgpaden naast elkaar neergelegd en verschillen besproken. Voor zorginhoudelijke afstemming over specifieke en complexe casuïstiek wordt een ziekenhuis overstijgend multidisciplinair overleg  (MDO) georganiseerd waarin kennis en expertise gedeeld worden. In de toekomst worden waar mogelijk nieuwe protocollen of zorgpaden gezamenlijk ontwikkeld.  

Realiseren van zorg op de juiste plek waarbij de patiënt de beste zorg krijgt in de Rotterdamse regio. 
Samen wordt kritisch gekeken naar welke zorg waar geleverd moet worden.  Is er (verder) onderscheid aan te brengen tussen academische zorg en de zorg in de perifere ziekenhuizen? Is shared care mogelijk? Hierbij wordt rekening gehouden met de keuzevrijheid van de patiënt volgens de ACM (autoriteit consument en markt). Uiteindelijk is de wens om te komen tot duidelijke verwijscriteria voor 2de en 3de lijns zorg en afspraken te maken over de zorg die door 2de lijn samen met 3de lijn aan patiënten wordt geboden zodat er daadwerkelijk voor gezorgd wordt dat de patiënt de beste zorg op de juiste plek krijgt.

 
Pilot gezamenlijk spreekuur van KNO-arts en Neuroloog
Voor het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek en het proefdraaien met verwijscriteria werd voor een periode van 3 maanden gezamenlijk spreekuur  gedaan door KNO-artsen en neurologen in de Havenpolikliniek. Het verwachte voordeel was dat er direct overleg plaats kan vinden tussen de specialismen in plaats van dat een patiënt verwezen wordt. Samen kan de juiste diagnostiek en behandeling worden afgestemd bij de patiënt. Deze pilot is positief geëvalueerd.

 
In het kader van shared care is parallel verkend welke mogelijkheden er zijn om een duizeligheidscentrum op één locatie in te richten,. Samenwerken op één locatie is onderdeel van de ambitie van betrokkenen.

Het gezamenlijk vaststellen en meten van relevante uitkomstmaten voor patiënten waaronder het meten van Patiënt Reported Outcomes (Proms). 
Binnen het gedachtegoed van waardegedreven zorg worden patiënt gedreven uitkomsten gerelateerd aan zorgprocessen en bijbehorende werkelijke kosten. Het meten van Patiënt Reported Outcomes (Proms) geeft multidisciplinaire teams die samenwerken rondom diagnose en behandeling voor een groep patiënten de mogelijkheid in te spelen op zorg en zaken die écht belangrijk zijn voor patiënten.  Voor het inbrengen van het element waardegedreven zorg is de ambitie samen met betrokkenen de PROMS voor duizeligheid vast te stellen en te gebruiken voor onderzoek gericht op “outcome” maten.

 
Opstellen van een businesscase expertisecentrum duizeligheid
Als laatste wordt een businesscase opgesteld voor een duizeligheidscentrum. In deze businesscase wordt niet alleen de kwalitatieve en praktische haalbaarheid opgenomen, ook de financiële kant van deze ambitie.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!