hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Ambitie

De kracht van een multidisciplinaire aanpak ligt in de logistieke verbetering van de zorg, de consultering van noodzakelijke betrokken disciplines en het instellen van een regiebehandelaar, die zal leiden tot kwaliteitsverbetering.

Door het regionaal wondzorgnetwerk Rrotterdam wordt gestreefd naar verbetering kwaliteit van zorg door optimale wondzorg, waarbij verwijzing tussen 1ste, 2de en 3de lijns zorg naadloss op elkaar aansluiten:

  • Snellere verwijzing door de huisarts naar experteam,
  • Transmuraal zorgpad met duidelijke verwijscriteria,
  • Meer en betere communicatie tussen de zorgverleners,
  • Registratie met uniforme kwaliteitsindicatoren,
  • Onderzoek naar kwaliteit van leven, technische innovatie wondmetingen, e-health toepassingen,
  • Nieuwe behandelmethoden initiëren en stimuleren.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!