hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

Om optimale zorg voor vrouwen met vulvaklachten dichtbij huis in de regio te organiseren, zijn er een aantal beoogde resultaten in kaart gebracht.

Regionaal zorgpad
Het netwerk heeft een regionaal zorgpad op voor het optimaliseren van de onderlinge afspraken op het gebied van (premaligne) vulvaire afwijkingen.
Het zorgpad is te raadplegen via www.anogenitaalzorgnetwerk.nl/zorgpad-vulvapathologie

Transitie zorg 
Binnen het netwerk is er aandacht voor transitiezorg van de kinderen naar volwassenen poli’s, omdat juist de zorg voor jong volwassenen dicht bij huis geleverd zou moeten worden. Tevens komt er een plan voor regionale spreiding voor de zorg voor kinderen.

Regionaal MDO 
Er wordt eenmaal per zes weken een regionaal multidisciplinair overleg georganiseerd. Deelnemers hieraan zijn gynaecologen, dermatologen, pathologen, bekkenfysiotherapeuten en seksuologen. Dit ter bespreking van ingewikkelde casuïstiek. Het MDO is tevens een leerzaam opleidingsmoment zijn voor artsen en arts-assistenten.

Centralisatie voor expertise 
Er is de behoefte om bepaalde expertise zorg, zoals zorg met een laag volume, te centraliseren. Voorbeelden hiervan zijn de perineum plastieken en de laserbehandelingen. Hierbij is het nadrukkelijk niet de bedoeling om deze zorg uit de regioziekenhuizen weg te halen, maar waar nodig expertise op te bouwen in enkele ziekenhuizen in de regio.
Het netwerk heeft in kaart gebracht welke behandelingen en expertise in welke zorgorganisatie aanwezig is binnen het netwerk. 

Uniforme patiënten informatie
Een patiënt moet kunnen rekenen op betrouwbare en up-to-date patiënten informatie. Gezamenlijk uniforme betrouwbare informatie is opgesteld binnen het zorgnetwerk. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de behandeling van de patiënt. Alle voorlichtingsinformatie is opgenomen op www.vulvazorgnetwerk.nl. Zo hebben we een beter geïnformeerde patiënt.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
Wetenschappelijk onderzoek wordt onderdeel van dit netwerk en daarnaast worden meer onderwijsactiviteiten aan het netwerk verbonden.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!