hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

Voor het realiseren van de beoogde doelstellingen en resultaten is een projectstructuur opgezet.

Bestaande uit een stuurgroep, ondersteuning projectbureau en drie werkgroepen.

Projectstructuur vaatchirurgie

Binnen de projctstructuur worden de volgende doelstellingen gerealiseerd:
 1. Een gezamenlijke visie op open- en endovasculaire vaatchirurgie 
  Door werkgroep organisatie

 2. Gezamenlijke regionale protocollen 
  Door werkgroep Zorginhoud
  De werkgroep kwaliteit van zorg is gestart met het anlayseren van de huidige protocollen en bespreken van afwijkingen en standaarden. Zij hebben een topiclijst opgesteld voor het realiseren van gezamenlijke regionale protocollen. 
 3. Structurele indicatie- en complicatiebesprekingen voor complexe vasculaire pathologie 
  Door werkgroep Zorginhoud
  Vanaf januari 2023 is gestart met een pilot voor het regionaal expertoverleg. Het expertoverleg vindt eenmaal per 2 weken plaats. Gezocht wordt naar een goede balans in kwaliteit, grootte en tijdsinvestering van het overleg.  
 4. Verwijsafspraken voor electieve en acute behandeling 
  Door werkgroep organisatie
  Huidige verwijslijnen zijn in kaart gebracht. Expertise en kennisdeling vindt plaats voor optimalisatie verwijzingen. Kwaliteitstandaarden en volumenormen zijn onderwerp van bespreking voor optimalisatie van de verwijsafspraken.
 5. Invulling van Opleiding, onderwijs en wetenschap door het netwerk. 
  Door werkgroep Onderwijs & Wetenschap

 6. Binnen een jaar na oprichting is er een eerste versie van een gedragen netwerk overeenkomst beschikbaar.Door werkgroep Organisatie
  In okober 2022 tekenden de vaatchirurgen een interntieovereenkomst voor het starten van de samenwerking. In navolging op het IZA, de plannen vanuit het Ministerie van VWS en het plan van aanpak Concentratie & Spreiding Vaatchirurgie (juli 2023) wordt verder vorm gegeven aan de vast te leggen afspraken. 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!