hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

De eerste inclusie in deze studie was op 12-06-2020 in het Erasmus MC.

Update studie december 2021

Deze studie, die mogelijk wordt gemaakt door de BeterKeten Subsidie, een subsidie van het Nationaal MS Fonds, het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC, is gestart in juni 2020. Neurologen dr. Wokke (EMC) en dr. de Beukelaar (ASz) zijn Principal Investigators van de studie. Op dit moment zijn er 73 mensen geïncludeerd in de studie, vanuit de vier huidig includerende centra: Erasmus MC, Albert Schweitzer ziekenhuis, Van Weel Bethesda ziekenhuis en het Admiraal de Ruyter ziekenhuis. De centrale METC in het Erasmus MC heeft recent enkele wijzigingen in het onderzoeksprotocol goedgekeurd, waardoor op dit moment in diverse ziekenhuizen de lokale haalbaarheid van de studie getoetst wordt, namelijk in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Maasstad Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en het ZorgSaam ziekenhuis. Daarnaast kunnen door een aanvulling op het protocol nu ook patiënten includeren vanuit ‘wervende’ centra: ziekenhuizen die zelf niet participeren in de studie en alwaar geen WMO-plichtige handelingen zullen plaatsvinden, maar die wel patiënten voor de studie kunnen verwijzen naar het Erasmus MC. Dit betreft het IJsselland ziekenhuis, het Rivas en het Bravis ziekenhuis. Inmiddels zijn ook met 5 andere centra gesprekken gaande over deelname aan de studie als wervende centra.

In de tussentijd wordt de laatste hand gelegd aan twee artikelen met retrospectief verzamelde data; hiervan zijn de eerste resultaten recent gepresenteerd middels 3 poster presentaties op het online ECTRIMS congres (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis), en deze data is op donderdag 11 november met een poster gepresenteerd op de Wetenschapsdag van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Toekomst

Om de prevalentie van en predictieve factoren voor depressie en angst bij PPMS patiënten te kunnen gaan analyseren en rapporteren is (eveneens) een stipendium toegekend in het ASz. De data-analyse is gepland voor het najaar van 2022 en we verwachten dat tegen die tijd er tenminste 150 PPMS-patiënten (en daarmee het benodigde aantal patiënten op basis van de berekende steekproefgrootte) zullen zijn geïncludeerd.

Tot slot vond op 14 november de Drechtstadloop plaats in Dordrecht, waarbij het Vriendenfonds van het ASz ervoor heeft gekozen dat de opbrengst van de loop naar de SPIN-P studie mag gaan. Hiervoor is meer dan €53.000 opgehaald.

Concluderend zijn er enige vertragingen geweest, met name in de opstart van de studie in diverse deelnemende centra, maar de laatste hordes lijken daar nu verholpen en de diverse trajecten lopen gestaag door.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!