hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

Het promotietraject is gestart in september 2021.

Update per januari 2024

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de diverse studies opgezet. Hierbij wordt samengewerkt met alle BeterKeten-ziekenhuizen van de regio, maar ook centra die deelnemen aan de regionale QUEST-werkgroep. Inmiddels zijn er ook ziekenhuizen betrokken vanuit het Santeon-verband, een landelijk samenwerkingsverband met 7 topklinische ziekenhuis, welke zich ook richten op het verbeteren van kwaliteit van zorg.


Deze studies richten zich vooral op het vaststellen van de huidige kwaliteit van zorg in Nederland en de huidige stand van zaken in de praktijk. 

1. een multicenter retrospectieve datastudie om de kwaliteit en diagnostische opbrengst van weefseldiagnostiek te evalueren.
2. de huidige praktijk variatie en interobserver overeenkomst wordt door middel van videos geanalyseerd.
3. een systematische review  waar de huidige stand van zaken in kaart gebracht wordt.

Ook worden bijbehorende studies opgezet die zich richten op doelmatigheid en efficiëntie van de diagnostiek en behandeling.

4. Ervaringen van een tertiair centrum in Nederland met endoscopische resectie bij SELs.
5. Resultaten van een centrum in Nederland naar de uitkomsten van een nieuwe, endo-echografiegeleide biopsietechniek (EUS-geleide sleutelgatbiopten, EUS-KHB).
6.  Preferentiestudie (Discrete Choice Experiment) naar de voorkeuren en afwegingen van de patiënt versus richtlijn in management SELs. Samenwerking met Erasmus School of Health Policy/Management (ESPHM).
7. Prospectieve studie waarin diagnostische opbrengst van nieuwere biopsiemethode SINK (single incision needle knife) wordt vergeleken met FNB (fijne naald biopsie)

Op dit moment zijn 794 patiënten retrospectief geïncludeerd in de studie.Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!