hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Aanpak en voortgang

Binnen het SchildklierNetwerk wordt in zes (deel)projecten onderzoek gedaan:

1. Impact studie: nieuw protocol voor behandeling van hypocalciemie na thyreoïdectomie. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de effectiviteit en veiligheid van een nieuw behandelalgoritme voor de behandeling van hypocalciëmie na totale thyreoïdectomie. Dit wordt onderzocht in een prospectieve multicenter trial in tien ziekenhuizen die zijn aangesloten bij het
SchildklierNetwerk en waar totale thyreoïdectomiën worden verricht.
Voortgang: De follow up is voltooid en de data worden momenteel geanalyseerd.
2. Persist studie: epidemiologie van hypoparathyreoïdie (in samenwerking met de chirurgie). Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de epidemiologie van post-chirurgische hypoparathyreoïdie. Hiervoor wordt een regionale database aangelegd waarin alle patiënten worden verzameld die tussen 2010 en 2017 een totale of totaliserende thyreoïdectomie hebben ondergaan in de tien ziekenhuizen die zijn aangesloten bij het SchildklierNetwerk.
Voortgang: Het manuscript is gesubmit en in afwachting van peer-review.
3. Inform studie: predictiemodel voor hypothyreoïdie na hemithyreoïdectomie
Het doel van deze studie is het opstellen van een predictiescore die de kans voorspelt op hypothyreoïdie na hemithyreoïdectomie. Dit wordt onderzocht in een prospectieve multicenter trial uitgevoerd in de tien ziekenhuizen die zijn aangesloten bij het SchildklierNetwerk.
Voortgang: De follow up is beeindigd en de data worden momenteel geanalyseerd.
4. Keuzestudie Graves en schildkliernodus
Het doel van deze studie is het onderzoeken van voorkeuren van patiënten bij de behandeling van de ziekte van Graves en een schildkliernodus. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ingezet worden om de voorlichting aan patiënten te optimaliseren. Voor de studie wordt gebruik gemaakt van state of the art onderzoeksmethoden voor het verrichten van keuzeonderzoek (discrete choice experiment, best worse scaling en een willingness to accept design).
Voortgang: De resultaten van de keuzestudie Graves zijn gepubliceerd in het European journal of endocrinology. Zie hieronder bij Publicaties. Het manuscript van de keuzestudie schildkliernodus is in de afrondende fase. 
5. Pathologie lymfekliermetastasen: onderzoek naar voorspellen de histopathologische karakteristieken van lymfekliermetastasen bij papillair schildkliercarcinoom.
Het doel is het onderzoeken van de associatie tussen histopathologische kenmerken van lymfekliermetastasen en het risico op recidief ziekte. Patiënten met lymfogeen gemetastaseerd schildkliercarcinoom die zich tussen 2010 en 2016 hebben gepresenteerd in het Erasmus MC zijn geïncludeerd in deze studie. Deze patiënten zijn voornamelijk verwezen vanuit de ziekenhuizen van het SchildklierNetwerk. Histologie coupes van de lymfekliermetastasen worden herbeoordeeld en gescoord op vooraf vastgestelde criteria.
Hiervoor wordt samengewerkt met de afdeling pathologie van het Erasmus MC.
Voortgang: De data zijn geanalyseerd en het manuscript wordt geschreven.
6. Thyreoglobuline (Tg)/ antistoffen tegen thyreoglobuline: vergelijkende studie tussen twee methoden voor het meten van de tumormarker thyreoglobuline en antistoffen tegen thyreoglobuline.
Het doel van deze studie is het creëren van bewustzijn dat afkapwaarden genoemd in richtlijnen geen rekening houden met het type assay dat gebruikt wordt voor de thyreoglobuline bepaling. De eigenschappen van de gebruikte assay zijn bepalend voor diagnostiek en beleid bij patiënten met schildkliercarcinoom. Gedurende een jaar lang zijn in het Erasmus MC alle Tg metingen verricht met twee verschillende assays. De verschillen tussen de assays worden geïnterpreteerd in het licht van de klinische consequenties voor de patiënt. Voor deze studie wordt samengewerkt met de afdeling klinische
chemie van het Erasmus MC.
Voortgang: Het manuscript is gesubmit naar het journal Clinical chemistry and laboratory medicine.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!