hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

De betrokkenen hebben in 2017 een visie geformuleerd op de kwaliteit van zorg voor mensen met allergische klachten in de regio Rijnmond. In deze visie is de ambitie opgenomen, maar ook de resulaten die moeten bijdragen aan het realiseren van de ambitie. Dit geldt voor zowel de zorg in het ziekenhuis als de zorg die in de eerste lijn door de huisarts geleverd wordt aan deze patiënten.

Sinds 2016 is er hard gewerkt aan het realiseren van de ambitie; hieronder een overzicht van de resultaten die behaald zijn door de samenwerking in het AllergieNetwerk: 

  • In samenwerking met een aantal huisartsen en betrokken medisch specialisten is een ketenzorgpad ontwikkeld dat de stappen omschrijft van het zorgproces van de behandeling van allergische patiënten met subcutane immunotherapie. Dit ketenzorgpad levert een belangrijke bijdrage aan excellente kwaliteit van zorg die op de verschillende locaties op eenzelfde wijze verleend wordt. 
  • Een patiëntenfolder is ontwikkeld waardoor de patiënt op heldere en volledige wijze goed geïnformeerd wordt.
  • Regionaal protocollen zijn opgesteld, zoals voor het instellen van de patiënt op subcutane immunotherapie en voor de onderhoudsfase. Deze worden gebruikt in alle betrokken ziekenhuizen. 
  • Afspraken zijn gemaakt over de afname van twee vragenlijsten bij de patiënt, zoals over de CARAT vragenlijst. 
  • Afspraken zijn gemaakt over eventuele aanpassing van de dosering van de immunotherapie en de registratie van allergeen extracten. 
  • Een enquete is uitgezet onder patiënten waardoor zicht is gekregen op hun ervaringen aangaande deze zorg en de mogelijkheden die zij zien voor verbetering. 
  • Een nascholing aan huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. 
  • Start studie: Pilot Organisatie Ketenzorg Immunotherpaie Rijnmond (POKER-studie); doel van deze studie: betere samenwerking tussen specialist en huisarts, méér patiënten behandelen, opdezelfde manier werken, veiliger en efficiënter. De site www.allergienetwerk.nl is spil van de zorg in deze studie. Het is een persoonljike gezondheidsomgeving (PGO), een online platform waar de patiënt betrokken wordt bij zijn/haar eigen allergiezorg. Via een app kunnen vragenlijsten over het verloop van de behandeling worden ingevuld maar ook een e-consult aangevraagd. De behandelend huisarts en de behandelend specialist kunnen na toestemming van patiënt eveneens in de omgeving van de patiënt en informatie toevoegen. Aan de hand van ingevulde vragenlijsten kan beoordeeld worden of de behandeling het gewenste effect heeft gehad.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!