hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

De beste zorg voor ovariumcarcinoom in de regio Zuidwest Nederland.

Resultaten:
Een regionaal 'managed clinical network' (MCN), waarbinnen gynaecologen en gynaecologisch oncologen uit alle ziekenhuizen met elkaar samenwerken en afspraken hebben gemaakt over de inhoud en organisatie van de zorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom.
Ontwikkelde en gedragen regionale blauwdruk, waarin deze afspraken zijn vastgelegd;
Concentratie van de perioperatieve, hoog complexe en laag volume zorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom in drie perifere satellietlocaties en het academische centrum.
Ontwikkelde standaard voor een voortgangsrapportage waarin elke (satelliet) locatie op eenduidige wijze transparant is over de kwaliteit, organisatie en kwantiteit van de geleverde zorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom inclusief verbeterpunten.
Optimalisatie van de multidisciplinaire afstemming tussen betrokken disciplines en ziekenhuizen over de benodigde behandeling van vrouwen met ovariumcarcinoom, door het (mede) organiseren van diverse scholingen omtrent de ovariumcarcinoomzorg.

Vernieuwde "doelen" naar aanleiding van de implementatie van HIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie) voor het ovariumcarcinoom in de regio.
1.       Implementatie van het regionaal plan van aanpak “De beste zorg voor Gynaecologische Oncologie in de regio Zuid-West Nederland

2.       Herziening van de samenwerkingsovereenkomst Gynaecologische oncologie.

3.       Behoud van debulkingen voor ovariumcarcinoom binnen de regio verdeeld over 3 centra voor 2020. 

4.       Opzetten van centrale triage, voor het stellen van de juiste primaire diagnose en de juiste behandeling op de juiste plaats.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!