hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Doelstelling en Aanpak

Het doel van dit promotietraject is:

1) het identificeren van patiëntkarakteristieken en risicofactoren voor het ontwikkelen van Post-IC gerelateerde klachten en
2) het ontwerpen van een evidence-based, multidisciplinair IC nazorgprotocol in de regio Rijnmond.
Uiteindelijk streven wij naar een betere kwaliteit van leven na een behandeling op de Intensive Care.

Voor vragen of meer informatie mail naar: horizonic@franciscus.nl

Voor de ontwikkeling van ICU-VR hebben wij een literatuurstudie gedaan naar de mogelijkheden van Virtual Reality binnen de gezondheidszorg (Artikel A. Med.toepassingen virt_augm_mixed reality onder Publicaties) en hebben wij in een retrospectieve multicenter studie laten zien dat psychische IC problematiek veel voorkomt in patiënten uit onze regio en dat deze patiënten behoefte hebben aan meer informatie over hun IC behandeling (Artikel B. Patients suffering from psychological impairments).
 
In 2016 is de eerste versie van de Intensive Care-specifieke Virtual Reality (ICU-VR) interventie ontwikkeld in het Franciscus Gasthuis & Vlietland door intensivisten, IC verpleegkundigen, een psychiater, psycholoog en voormalig IC patiënt. Hierna hebben wij in een gerandomiseerde studie in gezonde vrijwilligers aangetoond dat deze interventie veilig is en zorgt voor een groot gevoel van aanwezigheid (Artikel C. VR Tailored to the Needs of Post ICU).
 
In onze eerste gerandomiseerde multicenter studie in patiënten die voor een bloedvergiftiging op de IC waren behandeld hebben wij de veiligheid nogmaals aangetoond, laten zien het uitvoerbaar is ICU-VR vlak na ontslag van de IC aan te bieden en dat patiënten die ICU-VR ontvangen hadden minder klachten van PTSS en depressie ontwikkelden en een betere mentale kwaliteit van leven ervaarden (Artikel D. VR to Improve Sequelae). 
 
Door middel van een vragenlijsten studie hebben wij onderzocht wat de huidige stand van kennis is omtrent PICS onder Nederlandse huisartsen en hoe huisartsen hun rol zien binnen IC nazorg. Hieruit kwam naar voren dat, alhoewel de meeste huisartsen onbekend zijn met het PICS, zij zichzelf wel verantwoordelijk voelen voor zowel de herkenning van behandeling van PICS-gerelateerde klachten en dat volgens hen een multidisciplinaire aanpak, waarbij de huisarts betrokken is, nodig is. Het artikel over dit onderzoek is ingediend bij een internationaal IC blad.

Hierna wilden wij een groot, multicenter onderzoek opzetten om de definitieve werkzaamheid van ICU-VR aan te tonen, maar dit kon niet doorgaan vanwege de komst van COVID-19. Wij hebben daarom twee studies opgezet om te onderzoeken in hoeverre psychische stress voorkwam bij
1) patiënten die met COVID-19 op de IC zijn behandeld (Artikel E. Psychologic Distress and Quality of Life After ICU) en
2) patiënten die met respiratoire klachten in het ziekenhuis waren opgenomen (Artikel F. QoL after hospitalization). Daarnaast hebben wij een ICU-VR versie gemaakt voor COVID-19 patiënten, deze getest in een COVID-19 patiënt (Artikel G. Unit-specific VR for psychological recovery), en een multicenter gerandomiseerd onderzoek opgezet om de effectiviteit hiervan, wanneer deze werd aangeboden tijdens een IC nazorg-polikliniek op 3 maanden na IC ontslag, aan te tonen in COVID-19 patiënten. 
(Artikel H. Effect of ICU-VR).

Alhoewel ICU-VR in deze studie niet leidde tot minder psychische klachten, beoordeelden patiënten die ICU-VR ontvangen hadden de IC nazorg wel hoger. Het artikel hierover is ingediend bij een internationaal blad. Aangezien niet alleen patiënten, maar ook familieleden van IC patiënten, psychische klachten kunnen ontwikkelen, hebben wij ook een aangepaste ICU-VR interventie voor familieleden (ICU-VR-F) gemaakt. Momenteel onderzoeken wij of het voorlichten van familieleden van IC patiënten door middel van ICU-VR-F zorgt voor het beter begrijpen van de IC behandeling en daarmee voor een vermindering van psychische klachten (Artikel I. VR for relatives).

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!