hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

Uniforme zorg met vier kernwaarden:

Professionale standaard
De IBD-zorg in de betrokken ziekenhuizen is uniform en excellent, waarbij gebruik gemaakt wordt van vastgestelde zorgpaden en geldende richtlijnen/protocollen. In elk ziekenhuis wordt een multidisciplinair IBD-behandelteam ingezet. Dit team komt ook bijeen voor een lokale IBD-bespreking. Kinderen onder de 18 jaar worden verwezen naar een gespecialiseerde Kinder-MDL-arts.
Inzet is om tevens een regionaal zorgpad IBD Zorg te ontwikkelen. Daarbij wordt ook de (verdere) samenwerking gezocht met IBD chirurgen en andere betrokken specialismen.

Transparantie
Vier indicatoren worden ingezet om de IBD-zorg transparant te maken. Onder andere het percentage patiënten waarbij zes tot twaalf maanden na opvlamming endoscopisch is vastgesteld of er sprake is van remissie. Het percentage patiënten waarbij de vaccinatiestatus vóór het starten van de immunosuppressieve therapie in kaart is gebracht, is ook één van de indicatoren. Elk van deze indicatoren geven een belangrijk signaal over de kwaliteit van de geleverde zorg. Jaarlijks vindt een meetweek plaats waarin deze indicatoren regionaal in kaart gebracht worden. De uitkomsten worden gebruikt voor het verder verbeteren van de IBD-zorg. In 2018 worden vier nieuwe regionale indicatoren ontwikkeld.

Optimalisatie van kennis
Alle Maag-Darm-Leverartsen met aandachtsgebied IBD nemen deel aan IBD gerelateerde scholing. Ook neemt elk participerend ziekenhuis deel aan het IBD-overleg. Tijdens dit maandelijkse overleg worden patiënten pro- en/of retrospectief met elkaar besproken. Samen wordt bepaald wat de gewenste behandeling is. Ook wordt regelmatig een refereerbijeenkomst gehouden waarin recente ontwikkelingen besproken worden. 

Patiënten educatie
Gezamenlijke patiënten informatiedagen worden georgansieerd. Ook wordt de patiënt via de gezamenlijke website www.ibd-zorg.nl geïnformeerd over IBD, de klachten, diagnostiek en behandelmogelijkheden.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!