hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten


Dit project is in zeer nauwe samenwerking met alle betrokken professionals uitgevoerd. Gekozen is voor een zeer resultaatgerichte aanpak, waarbij direct bij aanvang verbeterpunten inzichtelijk gemaakt en geprioriteerd zijn. Deze punten betreffen de verschillende fasen van zorg, waaronder: verwijzing, diagnostiek, behandeling, multidisciplinair overleg, follow-up, palliatieve zorg en de rol van de verpleegkundige in het proces.

Per onderdeel is een werkgroep aan de slag gegaan met de verbeterpunten. Onderbouwing vanuit de literatuur speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens een aantal regiobijeenkomsten is de voortgang besproken en zijn tussenresultaten gedeeld. Eind oktober 2014 is het zorgpad gepresenteerd aan, besproken met en omarmd door de gehele regio. 

Het Zorgpad Endometriumcarcinoom bestaat uit de volgende documenten:

  • Medisch protocol met inhoudelijke afspraken
  • Zorgpad dat het organisatorische proces beschrijft
  • Stroomdiagram
  • Behandelwijzer
  • Verpleegkundig overdrachtsformulier
Ook zijn afspraken gemaakt over de locaties van specifieke behandelingen, zodat de patiënt de beste zorg op de beste plek krijgt. Het zijn dynamische documenten die bij verandering van inzichten of regelgeving worden aangepast. Het zorgpad vervangt de algemeen geldende richtlijnen van de NVOG, WOG en Oncoline niet, maar is op punten een aanscherping ervan. Het zorgpad en protocol zijn ontwikkeld vanuit deze richtlijnen en zoveel mogelijk ‘evidence based’. Echter de richtlijnen en evidence geven niet altijd uitsluitsel over wat de beste behandeling is in sommige - met name zeldzame - tumorsoorten. In deze gevallen is de literatuur kritisch beoordeeld om toch een goed behandelplan op te stellen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!