hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

De resultaten van de studie CARdiale Disfunctie bij Obesitas hebben geleid tot een promotie. Op 16 juni 2021 heeft S. Snelder haar openbare verdediging van het onderzoek gedaan.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat autonome disfunctie, wat vaker optreedt bij obesitas, een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van cardiale disfunctie (en uiteindelijk hartfalen) bij obesitas. Verder was een verrassende bevinding dat echocardiografie bij de meeste mensen met obesitas gewoon goed werkt. Dit is in tegenstelling tot de algemene indruk, waarbij de gedachte was dat met een echocardiogram het hart vaak niet goed afgebeeld kan worden bij iemand met obesitas. Deze resultaten worden op congressen, symposia e.d. verkondigd om te voorkómen dat onterecht gedacht wordt bij iemand met obesitas dat een echocardiogram niet bijdragend is. Tenslotte was een belangrijke uitkomst dat bij de meeste mensen met obesitas die cardiale disfunctie hadden vóór bariatrische chirurgie, dit een jaar ná de bariatrische chirurgie genormaliseerd was.

Het promotie traject heeft tot volgende publicaties geleid:
- Cardiovascular Biomarker Profiles in Obesity and Relation to Normalization of Subclinical Cardiac Dysfunction after Bariatric Surgery (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35159232/)
- Optimized electrocardiographic criteria for the detection of left ventricular hypertrophy in obesity patients (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31990994/)
- Cardiac Function Normalizes 1 Year After Bariatric Surgery in Half of the Obesity Patients with Subclinical Cardiac Dysfunction (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33884567/)
- Biomarker profiles in obesity patients and their relation to cardiac dysfunction (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34498487/)
- Feasibility and Reproducibility of Transthoracic Echocardiography in Obese Patients (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563438/)

Op 16 juni 2021 promoveerde Sanne Snelder.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!