hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

Update 2022

De BRAVOO studie is gestart in maart 2021 en inmiddels participeren de volgende negen ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Haaglanden Medisch Centrum, Haga Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis Delft, Van Weel Bethesda Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. In 2023 zal de studie ook starten in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Ikazia Ziekenhuis.

Sinds de start van deze studie in deze ziekenhuizen is er:
- Meer aandacht voor de vroege herkenning van een kind met artritis.
- Frequenter en laagdrempelig contact met het studieteam/kinderarts- reumatoloog over de diagnostiek en behandeling van een kind met artritis. Snellere verwijzing naar een kinderarts/reumatoloog van een kind met artritis, welke meer dan zes weken bestaat.

In totaal zijn er nu 68 patiënten in diverse centra geïncludeerd, het doel is om 200 patiënten te kunnen includeren. In het afgelopen jaar zijn de inclusies opgelopen, omdat de studie nu in bijna alle deelnemende ziekenhuizen gestart is en omdat meer aandacht binnen de ziekenhuizen voor deze doelgroep is. De coronapandemie heeft helaas voor vertraging gezorgd in deze studie. 

Verder zijn er twee nieuwe deelstudies gestart. In oktober 2022 startte de retrospectieve studie ‘Management van het kind met artritis’ in perifere ziekenhuizen door de algemene kinderarts. De studie zal uitgevoerd worden in het Albert Schweitzer ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en in het Reinier de Graaf Gasthuis. In 2023 zijn we voornemens om te starten met de studie ‘Normaalwaarden van Groep A streptokokken serologie bij gezonde kinderen’. Dit is een biobank-studie, waarbij we streptokokkenserologie zullen bepalen in een gezonde groep kinderen om ‘normaalwaarden’ van streptokokkenserologie te kunnen beschrijven. Uitkomsten hiervan kunnen gebruikt worden als referentie voor kinderen met een vermoeden op post- streptokokken ziektebeelden.

Update 2021:
De BRAVOO-studie is een prospectief, observationeel onderzoek, dat momenteel in 9 ziekenhuizen wordt uitgevoerd. Dit zijn het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden, Reinier de Graaf Gasthuis, Franciscis Gasthuis en Vlietland, Van Weel Bethesda Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis. Van de 9 centra zijn er 6 centra waar al patiënten zijn geïncludeerd. Het Haga Ziekenhuis had de primeur door de eerste patiënt van de studie te includeren op 15-03-2021. Sindsdien zijn er totaal 25 patiënten in diverse centra geïncludeerd, maar helaas ook 5 uiteindelijk geëxcuseerd. De studie zit momenteel op 10% van de target (beoogd doel 200 patiënten). Er wordt gemerkt dat de zeldzame presentatie van artritis en de start van een nieuw onderzoek ertoe leidt, dat er minder inclusies zijn gedaan dan gewild.

Toekomst
Daarnaast wordt er gewerkt om de studie uit te breiden naar het Leids Universitair Medisch Centrum, Ikazia Ziekenhuis en het Langeland ziekenhuis. In de hoop op nog meer patiënten te kunnen includeren. De database in Castor is afgemaakt en wordt nu getest.

Naast de opzet en uitvoering van de studie is er ook bezig geweest met een literatuurstudie naar de waarde van streptokokken serologie bij het diagnosticeren van acuut reuma en post-streptokokken reactieve artritis. Momenteel wordt het artikel geschreven en de verwachting is dat het begin volgend jaar submit zal gaan worden.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!