hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

Update studie december 2021

De BRAVOO-studie is een prospectief, observationeel onderzoek, dat momenteel in 9 ziekenhuizen wordt uitgevoerd. Dit zijn het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden, Reinier de Graaf Gasthuis, Franciscis Gasthuis en Vlietland, Van Weel Bethesda Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis. Van de 9 centra zijn er 6 centra waar al patiënten zijn geïncludeerd. Het Haga Ziekenhuis had de primeur door de eerste patiënt van de studie te includeren op 15-03-2021. Sindsdien zijn er totaal 25 patiënten in diverse centra geïncludeerd, maar helaas ook 5 uiteindelijk geëxcuseerd. De studie zit momenteel op 10% van de target (beoogd doel 200 patiënten). Er wordt gemerkt dat de zeldzame presentatie van artritis en de start van een nieuw onderzoek ertoe leidt, dat er minder inclusies zijn gedaan dan gewild.

Toekomst

Daarnaast wordt er gewerkt om de studie uit te breiden naar het Leids Universitair Medisch Centrum, Ikazia Ziekenhuis en het Langeland ziekenhuis. In de hoop op nog meer patiënten te kunnen includeren. De database in Castor is afgemaakt en wordt nu getest.

Naast de opzet en uitvoering van de studie is er ook bezig geweest met een literatuurstudie naar de waarde van streptokokken serologie bij het diagnosticeren van acuut reuma en post-streptokokken reactieve artritis. Momenteel wordt het artikel geschreven en de verwachting is dat het begin volgend jaar submit zal gaan worden.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!